#GLZutphenOnTour: Jongerenstraatcoach en het nieuwe sociaal werk in Zutphen

Vlak voor de opening van het eerste lunchcafé (een samenwerking tussen Philadelphia Zorg en Perspectief) in het wijkcentrum MFC Waterkracht, spraken Victor en Liza met jongerenstraatcoach Jeroen Waijenberg en manager sociaal werk Ilona Koops.

Jongerenwerk in Zutphen

Jeroen is in januari dit jaar begonnen als jongerenstraatcoach in Zutphen. Voorheen hadden we een jongerenwerker die activiteiten met en voor jongeren organiseerde, de meer preventieve kant van het werk. Doordat de problematiek groter werd, kwam onder andere vanuit de politiek de wens om in het jongerenwerk meer de nadruk te leggen op de jongeren die problemen veroorzaken. Wat kun je daaraan doen? Jeroen vertelt dat hij probeert een brug te slaan tussen de jongeren en alle betrokken instanties. Hij loopt bijvoorbeeld af en toe ’s nachts mee met de politie en heeft intensief contact met scholen. Jeroen: “Deze jongeren zijn vaak al hulpverleningsmoe. Alles wordt maar voor ze bedacht en als er dan iemand komt die het omdraait kan dat helpen. Ik zeg vaak: “Je moet het zelf doen. Wil je dat het uitdraait op het ergste scenario of gaan we er samen aan werken?” De jongeren merken dat ik weet waar ik het over heb en door naast ze te gaan staan, bewaren ze hun eigen regie.” Door te investeren in de problematische groep zorgmijders hoopt Jeroen een uitstralingseffect te bereiken naar de vatbare groep eromheen.

Zutphen vooruitstrevend met Nieuw sociaal werk

Zutphen is een kleine stad met grootstedelijke problematiek. We hebben relatief hoge werkloosheid, criminaliteit, overlast en meervoudige problemen in de wijken. Waar Zutphen tegelijkertijd ook groot in is, is het nieuwe sociaal werk. In 2010 zijn vier welzijnsorganisaties samengesmolten in stichting Perspectief. Perspectief hanteert een nieuwe werkwijze met de kernwoorden: wijkgericht, kortdurend en generalistisch. Eigen regie van mensen versterken met behulp van hun omgeving staat daarbij centraal. Ilona: “Een verandering in 1.5jaar voor elkaar krijgen is niet makkelijk, maar het heeft veel opgeleverd. Van hulpverlener worden we meer facilitator en het werk is een voortdurende leercirkel geworden ondersteund door de HAN Hogeschool. We blijken daarin vooruitstreven en krijgen regelmatig verzoeken van andere gemeenten en organisaties om een kijkje bij ons te komen nemen. Een belangrijk succesfactor hierbij is de ruimte die we van de gemeente hebben gekregen om te pionieren. Niet meer afrekenen op cijfers, maar op resultaat.” Als Zutphen mogen we trots zijn op deze organisatie!

Aandachtspunten

We vragen welke zorgen Ilona en Jeroen hebben met alle veranderingen die vanaf 2015 op de gemeente af gaan komen. Ilona: “Door de nieuwe aanpak sociaal werk zijn we eigenlijk al aan het voorsorteren op de veranderingen. Wel moeten we straks nog meer keuzes gaan maken: waar liggen onze grenzen en welke kennis en kunde ontbreekt nog?” Een ander onderwerp waar beide zich zorgen over maken is het stijgende aantal mensen met een schuld en huisuitzettingen. Het gaat hierbij niet alleen om mensen onder de armoedegrens, maar ook veel door onvoorziene omstandigheden zoals verlies van werk. Er wordt gewerkt aan een betere samenwerking tussen Het Plein, woningbouworganisaties en perspectief. Ilona: “Als we schuldenproblematiek veel eerder signaleren, kunnen we grote problemen voorkomen. Nu komt er pas een signaal na 3 maanden huurachterstand, dan zijn de problemen vaak groot”.

Voor onze volgende #GLZutphenontour willen we in gesprek met een woonconsulent van Woonbedrijf Ieder1 om hier meer inzicht in te krijgen.