Victor Boldewijn
Victor Boldewijn

GroenLinks en PvdA voor experiment met minder regels in de bijstand

In de raadsvergadering van 18 januari jl. diende de fractie van GroenLinks met steun van de PvdA een motie in om het college op te roepen in de eerste helft van 2016 een vertrouwensexperiment te starten. De motie geeft gehoor aan de oproep van het burgerinitiatief Werkgroep Basisinkomen Zutphen. In de motie wordt gesproken over de hoge werkloosheid (22,8% van de beroepsbevolking) en de complexe regelgeving waar uitkeringsgerechtigden mee te maken krijgen.

Bureaucratisch systeem verbeteren

Initiatiefnemers Victor Boldewijn en Liza Luesink (GroenLinks): “Het onderwerp leeft in de stad en bij verschillende fracties, waarbij ieder zijn eigen beelden en nuances heeft. Juist daarom lijkt het ons zinvol een experiment vorm te geven waarin we in de praktijk kunnen zien hoe we het huidige bureaucratische systeem kunnen verbeteren. GroenLinks is ervan overtuigd dat we met vertrouwen meer bereiken dan met wantrouwen.” Mede-indiener Harrij Hissink (PvdA): "Op dit moment is bijna een op de vier Zutphenaren in de leeftijd 15-65 jaar afhankelijk van een uitkering. Als samenleving laten we teveel talenten onbenut. Dit experiment kan helpen om het toekomstperspectief van deze mensen te verbeteren. Daarnaast moeten we volop doorgaan om meer banen naar Zutphen te halen."

Werkgroep Basisinkomen Zutphen

De aanjager van het burgerinitiatief is Fred Daane, voormalig directeur van de ASN Bank en sinds 2012 woonachtig in Zutphen. De werkgroep waarvan hij voorzitter is, constateert dat mensen vast lopen in het huidige systeem. Bijvoorbeeld mensen die graag als zelfstandige willen werken, maar door de bijstandsregels tegengewerkt worden. En mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen, maar geen toestemming krijgen. Daane: "De leefwereld van iemand in de bijstand botst met de praktijk van de uitvoering. Dit maakt mensen passief en afwachtend, terwijl de bedoeling van de Participatiewet juist is dat mensen actiever deelnemen aan de samenleving."

Andere gemeenten experimenteren al

De motie roept op tot het starten van een experiment met minder regels voor een groep mensen met een uitkering. Met dit experiment kan Zutphen aansluiten bij andere steden, zoals Nijmegen, Utrecht en Wageningen. Op initiatief van GroenLinks gaf de Tweede Kamer enkele weken terug de opdracht aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken om gemeenten die willen experimenteren de ruimte te geven.

De motie wordt maandag 1 februari 2016 om 19.30 uur besproken in een Forumvergadering in het oude Stadhuis.