Windturbine
Windturbine

GroenLinks positief over lokale windenergie

Onze fractie wil dat gemeente Zutphen haar eigen verantwoordelijkheid neemt voor een energieneutrale gemeente. De plannen van IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel voor een drietal windturbines geven daar voor een groot deel invulling aan. Daarbij blijven maatregelen als zonnepanelen op daken, zonneparken, energiebesparing en woningisolatie belangrijk. 

De windturbines zijn gepland in het gebied aansluitend aan de Mars. Twee op gemeentelijke grond ten noorden van het Twentekanaal, één op grond van het Waterschap op de Mars aan het Twentekanaal.
Berekeningen laten zien dat de windturbines energie opleveren voor ongeveer een kwart van de huishoudens in Eefde en Zutphen.
De onderzoeken naar effecten op milieu, landschap, veiligheid en dergelijk (de Milieu Effect Rapportage) laten op verschillende gebieden een licht negatief effect zien, welke goed te ondervangen zijn door compenserende maatregelen. Alles blijft binnen de wettelijk toelaatbare normen.

Groot voordeel van de ontwikkeling door IJsselwind is de oprichting van een Gebiedsfonds. Natuurlijk snappen wij dat het voor een groot deel van de direct omwonenden een bittere pil is. Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat het merendeel van de direct omwonende tegen de komst van windturbines is. Daar tegenover staat dat 68% van de inwoners van Zutphen vóór de plannen is. Met investeringen uit het Gebiedsfonds kunnen de bewoners van het gebied zelf bepalen waar zij compensatie willen hebben voor negatieve gevolgen (Eefde buitengebied, Eefde, Deventerwegkwartier, Noorderhaven). Daarnaast is er binnen de plannen een reservering van € 100.000 opgenomen voor compenserende maatregelen. Een voorbeeld daarvan is het aanplanten van groen op slimme plekken zodat het zicht op de turbines wordt weggenomen. 
Een andere maatregel, waar GroenLinks eerder al samen met de Stadspartij voor pleitte, is dat een deel van de opbrengsten gereserveerd worden voor ontmanteling van de windturbines na 20 jaar (een soort sloopfonds). 

Tijdens de forumvergadering op 11 september (oordeelsvormend) tekende zich een meerderheid af vóór de plannen van IJsselwind en het Waterschap. In de raadsvergadering van maandag 18 september valt de definitieve beslissing of de gemeente instemt met vervolg van de planvorming.

Voor meer informatie:
www.raad.zutphen.nl en www.ijsselwind.nl