Gemeente Zutphen
Gemeente Zutphen

GroenLinks: 'Stabiel en daadkrachtig college verantwoordelijkheid van alle partijen'

Bijna drie maanden na de verkiezingen hebben we in Zutphen nog geen nieuw college van Burgemeester en Wethouders. We behoren daarmee tot de laatste vijf gemeenten in Nederland die nog bezig zijn met de onderhandelingen. Maar GroenLinks heeft er vertrouwen in dat we dankzij het voorbereidende informatietraject onder leiding van informateur Helmi Huijbrechts tot een stabiel en daadkrachtig college kunnen komen.

Het politieke landschap in Zutphen is versnipperd; sinds deze week bestaat de Gemeenteraad uit maar liefst tien partijen. Om daaruit een stabiel en daadkrachtig college samen te stellen vraagt een constructieve houding van iedereen. GroenLinks heeft in de afgelopen twee weken ervaren dat alle partijen de verantwoordelijkheid willen nemen om te zorgen voor een goed bestuur van onze gemeente.

De informateur constateert dat het bij de huidige zetelverdeling niet anders kan dan dat er voor een stabiele meerderheid vijf fracties meedoen aan een coalitie. Op basis van de voorkeuren van de fracties stelt ze voor dat de SP, PvdA, GroenLinks, combinatie CDA/CU en de VVD gaan onderhandelen over een college. De SP als grootste partij krijgt de lead om de onderhandelingen te leiden. Alle partijen - ook GroenLinks - gingen hier op vrijdagmiddag 6 juni mee akkoord. Op woensdagavond 11 juni a.s. gaan de onderhandelingen tussen deze partijen van start.

GroenLinks vindt het belangrijk om een collegeakkoord te vormen op basis van hoofdlijnen. Elkaar niet vastpinnen op een gedetailleerde uitwerking, maar op hoofdlijnen afspraken maken die het college samen met alle partijen in de gemeenteraad en samenleving gaat uitwerken. Voor GroenLinks staat de komende collegeperiode de zorg op één. Wij zetten ons in om de veranderingen die op ons af komen zo goed mogelijk vorm te geven, zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dichtbij en samen met professionals georganiseerd. Verder zijn werk & inkomen, schone energie, een sociaal vangnet en groen belangrijke speerpunten voor GroenLinks. We staan daarbij voor een andere overheid. Een overheid die loslaat en ruimte geeft, maar tegelijkertijd aanwezig en nabij blijft. Lees hier meer over in ons verkiezingsprogramma of bij standpunten.

GroenLinks gelooft in samenwerken op basis van vertrouwen en wij zetten ons in voor een krachtig en samenbindend college.