GroenLinks wil betere bescherming groen in de stad

Regelmatig is er druk om het groen in onze gemeente op te offeren voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen of nieuwbouw. Groen zorgt voor een gezonde en leefbare woonomgeving, dus wil GroenLinks het groen in onze gemeente beter beschermen.

Vanuit de overheid zijn er steeds minder regels als het gaat om het kappen van bomen. De regels schoten in dit geval hun doel voorbij aangezien 99% van de aangevraagde kapvergunningen verleend werd. Tegelijkertijd waren vorig jaar veel mensen geschrokken toen het Sutfeneterrein aan de Leeuweriklaan volledig kaalgeslagen werd. Onder het nieuwe kapbeleid konden deze bomen zonder vergunning gekapt worden. Dit vinden wij (en velen met ons) ontzettend zonde, temeer omdat het gebied nog steeds braak ligt.

Hoe kunnen we dit voorkomen? Op 10 maart jl. is de nieuwe Bomenverordening aangenomen, waarmee particuliere terrein groter dan 2500ha (ong. 5 voetbalvelden) wel vergunningplichtig zijn geworden. Daarmee was het Sutfene terrein waarschijnlijk wel vergunningplichtig geweest. Maar verder is iedereen vrij bomen op eigen grond te kappen. Wij zien twee manieren om het groen te beschermen: ten eerste door burgers meer en beter te betrekken bij de waarde van het groen in hun stad. Bijvoorbeeld zoals het Bijenlint doet, die burgers overhalen in hun eigen tuin (of in openbaar groen) bloemen te zaaien voor bijen. Of Transition Town, met haar Eetbare Tuinen. En de gemeente heeft afgelopen periode ruimte gegeven aan bewoners in het Ecologisch Stadspark.

Ten tweede toch ook door op bijzondere plekken het particuliere groen via een vergunningenstelsel beter te beschermen. Zo’n bijzondere plek is de binnenstad, en het beschermd dorpsgezicht van Warnsveld. In de binnenstad is weinig openbaar groen. Mede daarom draagt het particuliere groen dat er is veel bij aan de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de stad. Denk bijvoorbeeld aan de Bleek, samen met de stadsmuur en de torens erachter misschien wel het mooiste– en meest gefotografeerde en geschilderde – stukje Zutphen. Of de bomen bij het ROC aan de Vispoorthaven. De bomen die hier staan zijn nu niet beschermd. De eigenaar kan dus zonder meer besluiten de kettingzaag erin te zetten, bijvoorbeeld omdat het beheer tijd en geld kost. Of om meer parkeerruimte te maken. Niet denkbeeldig, een motie met deze strekking van de VVD en Stadsbelang is enkele weken geleden in het forum behandeld (en afgewezen voor dit moment).

Vandaar dat GroenLinks – samen met de Christen Unie – een motie heeft ingediend om het college te vragen onderzoek te doen naar efficiënte methoden om kap van bomen ook op kleinere particuliere kavels binnen beschermd stads- en dorpsgezicht vergunningplichtig te maken. Ondanks het feit dat ook wij voor minder regels zijn (zie bijvoorbeeld ons gezamelijk initiatief met D66 www.regeldieet.nl), vinden we het particuliere groen in deze gebieden zoveel waard voor ons allemaal, dat we een vergunningstelsel voor deze speciale plekken gerechtvaardigd vinden. Deze motie wordt maandag 7 april aanstaande behandeld in een forumvergadering van de gemeenteraad.

Christina Oosterhoff

Raadslid GroenLinks Zutphen