Hoera, Zutphen krijgt een natuurwaarde-kaart!

Vorige week maandag, tijdens de raadsvergadering, heeft wethouder Pennings na aanleiding van mijn vragen toegezegd dat Zutphen een natuurwaardekaart krijgt! Heel fijn, we drongen er al jaren op aan dat Zutphen zo’n soort kaart zou gaan maken.

Op de kaart staat waar binnen onze gemeentegrenzen beschermde planten- en dierensoorten voorkomen. De Flora- en faunawet beschermt deze soorten, je mag ze niet verstoren tenzij je een ontheffing ontvangt. Maar dan moet je wel weten welke rijkdom aan planten en dierensoorten je bezit!

Op de kaart wordt alle beschikbare kennis verzameld, en dat is niet alleen interessant voor ecologen, maar ook erg handig voor projectontwikkelaars. Zo weet je in elk geval op tijd waar je rekening mee moet houden en kun je passende maatregelen nemen. En daarmee voorkomen dat je werk wordt stilgelegd.

Goed nieuws dus, dit besluit gaat de gemeente tijd en geld schelen, maar nog veel belangrijker: we kunnen de natuur beter beschermen.

Christina Oosterhoff (raadslid)