Het haalbaarheidsonderzoek van TenneT naar het ondergronds brengen van de hoofspanningslijnen langs het Voorsterwegkwartier, Warnsveld en Leesten is afgerond en opgeleverd aan de gemeente.

In het vragenkwartiertje heeft raadslid Dolf Logemann het College gevraagd wanneer het College dit rapport openbaar gaat maken en welke stappen er nog worden gezet voordat besluitvorming mogelijk is. Het College antwoordde daarop dat het eerst wil onderzoeken wat het elektromagnetische veld uit de kabel betekent voor de ondergrond. Daarna volgt er een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen. GroenLinks blijft dit onderwerp actief volgen.