Fietsparkeren Zutphen
Fietsparkeren Zutphen

Informerend forum fietsparkeren in de binnenstad

GroenLinks heeft zich al vaker ingezet en bezig gehouden met het fietsbeleid, zoals met de 'Rode Lopers' en de bewaakte fietsenstalling onder het station. Zutphen is goed bereikbaar met de fiets. Toch zorgen geparkeerde fietsen in de binnenstad nog steeds voor overlast en onveilige situaties. Ondernemers en bewoners ondervinden hinder en fietsers vinden vaak geen plek om hun fiets goed en veilig te kunnen parkeren. GroenLinks blijft zich daarom inzetten om het fietsbeleid in Zutphen verder te verbeteren.

Onder leiding van ons forumlid André Putker hebben wij als GroenLinks daarom samen met Casper Jansen van de fietsersbond en Remco Feith, de binnenstadmanager, alles eens goed onder de loep genomen. Samen hebben wij goed gekeken naar de huidige situatie en o.a. middels een fietstocht afgelopen zomer, de situatie goed in kaart gebracht.
Dit alles heeft geresulteerd in een presentatie tijdens de forumvergadering van maandag 16 november jl. Onze presentatie had als doel de raad, het college en de ambtenaren te informeren, inspireren en tot acties te motiveren.

Samen met Remco Feith en Casper Jansen hebben wij in deze presentatie de huidige situatie goed kunnen laten zien. Afgelopen zomer zijn op meerdere momenten foto’s genomen in de binnenstad. Deze beelden laten duidelijk zien dat fietsen ongeordend en chaotisch verspreid geparkeerd worden en met name in de buurt of direct bij de ingangen van winkels en horeca gelegenheden. Ook zorgen geparkeerde fietsen voor overlast voor omwonenden zoals in de vele nauwe straatjes die wij als Zutphen rijk zijn. Dit zorgt niet alleen voor overlast, maar zorgt ook voor onveilige situaties.

Er moet wat gebeuren. Het is duidelijk dat het zo niet langer kan. Mede door de goede bereikbaarheid, meer horeca gelegenheden en meer terrasruimte is het steeds moeilijker om je fiets goed te parkeren. Fietsers parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij de winkels en horeca. Maar wat is dan de oplossing?

Het is belangrijk dat we met elkaar gaan kijken wat de beste oplossingen zijn en wat mogelijk is. Meerdere kleinere fiets parkeerplekken verspreidt over het centrum is een suggestie die wij naast een aantal mogelijke plekken hebben gegeven. Naar onze mening is in de huidige herinrichting van o.a. de Groenmarkt en de stadsdiagonaal te weinig rekening gehouden met het parkeren van fietsen.

Fietsers motor van winkelier
Afgelopen zomer is er door onderzoeksbureau DTNP verslag gedaan over hun onderzoek naar het bezoekgedrag van automobilisten en fietsers. Dit onderzoek gehouden in 22 middelgrote binnensteden (van 20.000 tot 60.000 m2 winkeloppervlak, waaronder Nijkerk, Meppel en Zutphen), waarvoor ruim 5000 mensen zijn ondervraagd, laat zien dat automobilisten minder geld uitgeven in de binnenstad dan fietsers. Automobilisten geven 74 euro uit bij een bezoek en een fietser 41 euro. Een automobilist bezoekt de binnenstad echter slechts 1,2 keer per week en een fietser 2,3 keer per week. Fietser geven dus 94,30 euro uit tegenover 88,80 euro van een automobilist. Een fietser zorgt dus niet alleen voor een schonere lucht, ook economisch gezien hebben fietsers een meerwaarde. Daarnaast kan één parkeerplek maar liefst acht tot tien fietsen herbergen. Het onderzoeksbureau DTNP adviseert gemeenten dan ook om meer en beter rekening te houden met fietsers.

Met dit onderzoek en de overlast klachten van de ondernemers en bewoners, kan het niet anders dan dat er nu goed gekeken gaat worden naar het huidige fiets(parkeer)beleid. Om dit kracht bij te zetten hebben we samen met Burgerbelang Zutphen Warnsveld (die zich hier ook voor inzetten) een motie voorbereid die we hopelijk met veel steun kunnen indienen.

Martine Westerik
Forumlid