Jaarrekening 2010

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie kende nog een paar belangrijke onderwerpen...

Zo moest de jaarrekening over 2010 goedgekeurd worden. Het bijgeleverde commentaar van accountant en rekenkamer was kritisch. Veel aanbevelingen uit voorgaande jaren worden slechts mondjesmaat uitgevoerd. Ik merkte ‘tussen de regels door’ irritatie in de commentaren dat er geen schot in zit. Zo moet de gemeente meer werk maken van risicomanagment, op de grondexploitatie, maar ook op kostbare onderwerpen als WMO en WWB. De reserves en voorzieningen moeten opgeschoond worden en het is belangrijk om voldoende vet op de botten (weerstandsvermogen) te hebben als gemeente. De belofte van de wethouder om werk te maken van de aanbevelingen werd dit jaar ‘te licht’ bevonden. De oppositie nam het initatief voor een amendemen en na raadsbreed overleg en enige aanpassing werd deze aangenomen: het college moet binnen 4 maanden met een verslag komen wat ze gaat doen met de aanbevelingen. Vanuit GroenLinks zijn we ook kritisch over de beperkte vooruitgang. Wat ons betreft is dit raadsbreed aangenomen amendement een belangrijk signaal naar de gemeentelijke organisatie dat er echt iets verbeterd moet worden op het beheersen van de uitgaven.