Invoice
Invoice

Kan de gemeente facturen sneller betalen?

Dat was in augustus onze vraag aan het college (https://zutphen.groenlinks.nl/nieuws/kan-de-gemeente-zutphen-sneller-betalen). Met wat vertraging (hoe ironisch) mochten wij de antwoorden van het college ontvangen. Die stemden ons niet zo vrolijk. Kortweg kwam het er op neer dat het huidige 'vier ogen' beleid gehandhaafd blijft, wat betekent dat het sneller betalen van facturen er niet in zit.

Hier nemen wij geen genoegen mee.

Gemeente Zutphen betaalt 1 op de 5 facturen wordt niet op tijd, en de gemiddelde betalingstermijn is 28 dagen. Buurgemeenten Deventer en Apeldoorn doen dit stukken beter (1 op de 10 niet op tijd en gemiddeld 14 dagen). Dat moet in Zutphen toch ook kunnen? Wij gaan voor een goed ondernemersklimaat én daar is een goed betalingsgedrag onderdeel van.

Daarom hebben we een motie opgesteld met een concreet verzoek aan de gemeente:

  • De handelingswijze voor het betalen van facturen te herzien teneinde de overschrijding van de betalingstermijn terug te dringen èn de gemiddelde betalingstermijn te verkorten.
  • Hierbij uit te gaan van de volgende cijfers: 95% van de facturen op tijd betaalt met een gemiddelde betalingstermijn van 14 dagen.
  • Dit resultaat in 2018 te behalen, wat uit het MKB onderzoek in 2019 over 2018 naar voren komt.

Op maandagavond 6 november 2017 staat de motie op de agenda van het forum. Wij houden dan een pleidooi voor deze motie & horen de reactie van de andere fracties en de wethouder.

 

Heb je nog input voor ons? Eigen ervaring als ondernemer? Een verhaal over de consequenties van te laat betaalde facturen voor ondernemers? Graag nemen we die ervaringen (anoniem) mee in ons pleidooi! mail dan naar: s.uenk@raad.zutphen.nl en l.luesink@raad.zutphen.nl