Kermismoties aangenomen

Maandag 24 september zijn in de gemeenteraad na uitvoerige discussie twee moties aangenomen over de toekomst van de kermis. 

Eén van die moties was van onze hand. Deze motie vroeg het college om de Groenmarkt-IJsselkade variant bij de verdere gesprekken over de kermislocatie te betrekken. Deze variant houdt in dat de Houtmarkt en de Zaadmarkt vrij worden gemaakt, dat op de Groenmarkt alleen maar lichte en publieksvriendelijke attracties worden geplaatst en dat de zwaardere attracties naar de IJsselkade worden verplaatst, ter hoogte van de Marspoortstraat.

Inmiddels hebben diverse media over deze variant bericht. Alleen D66, SP en ChristenUnie stemden tegen onze motie. 
Als neveneffect van de motie ontspon zich een debat over de noodzaak van een dialoog met alle betrokkenen ‘over de volle breedte van de alternatieven voor de huidige locatie’. Waar de SP eerst als reactie op het collegevoorstel om de kermis te verplaatsen actie voerde voor behoud van de kermis in de binnenstad en Burgerbelang benadrukte dat de markten als locatie toch echt het beste scoorden van alle onderzochte alternatieven, is er nu weer meer ruimte om te werken aan een echte oplossing voor de overlast in de binnenstad. Maar dan wel in goed overleg met alle betrokkenen, zoals de andere motie voorstaat. Uiteindelijk stemde ook GroenLinks met deze motie mee. Goed overleg is natuurlijk altijd van belang.