Referendum EU Oekraïne
Referendum EU Oekraïne

Landelijk referendum onderwerp in de Zutphense raad

Op 6 april a.s. kunt u uw stem uitbrengen tijdens een referendum. De vraag luidt: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Hoe ver van ons bed ook, maandag 1 februari jl. was dit onderwerp van gesprek in de Zutphense raad. De lokale SP fractie bracht namelijk een motie in stemming met de dubieuze titel: volwaardig referendum uitbreiding EU. Een goed lezer ziet dat dit iets anders is dan de vraag die in het referendum dat voorligt.

Waarom bespreken we dit in de Zutphense raad?

De motie riep op om voor het referendum net als bij verkiezingen 25 in plaats van 18 stemlokalen te openen. Dit kost duizenden euro’s extra en als je de lijst van samengevoegde stemlokalen bekijkt, kan je niet anders concluderen dan dat er sprake is van een kleine afstand en dat er juist rekening is gehouden met mensen die slecht ter been zijn, door voor locaties in verzorgingshuizen te kiezen. Met uitzondering van de locatie in Warnsveld waarbij de wethouder de toezegging deed te bekijken of daar een extra stemlokaal kan komen. Doel bereikt zou je zeggen, maar de SP bleek zich niet eens verdiept te hebben in de locaties en iets anders na te streven. Het werd ons duidelijk dat het de SP gaat om beeldvorming. Suggereren ze nu dat het associatieverdrag per definitie een uitbreiding van de EU is? Vindt de SP het überhaupt wel belangrijk of er meer stemlokalen geopend worden of willen ze op deze manier de inwoners van Zutphen naar het NEE kamp trekken door te framen dat een ja, betekent dat de EU met Oekraïne wordt uitgebreid?

Waar het referendum volgens ons over gaat:

Het associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU is een economische overeenkomst waarin op politiek, economisch en cultureel vlak een nauwere samenwerking is afgesproken. Door dit verdrag kan er makkelijker handel gedreven worden met de Oekraïne en heeft de EU met name een goed uitgangspunt om een stabiele relatie op te bouwen met een land aan de grens van Europa. Daarnaast levert dit verdrag op dat de EU, Oekraïne kan helpen en begeleiden om o.a. corruptie te bestrijden, mensenrechten te verbeteren en democratisch een stabieler land te worden. Dit laatste is voor de vrede en stabiliteit van Europa erg belangrijk. Wij stemmen dus voor bij het referendum.

Maar betekent dit nu dat Oekraïne door een voor of tegen bij het referendum, wel of niet wordt toegelaten tot de Europese Unie? Er moet echt veel meer gebeuren dan alleen een associatieverdrag om een land toe te laten treden tot de EU. Feit is dat dit referendum daar nu niet over gaat. De manier waarop de SP de boodschap heeft geformuleerd vinden we een wonderlijke gang van zaken en deze stemmingmakerij hoort niet thuis in de raadzaal. Een referendum is een volksraadpleging, waarbij het volk in de gelegenheid wordt gebracht, zélf zijn of haar mening uit te brengen. Het zou de SP sieren om de discussie open te voeren en daarbij geen trucjes als verborgen boodschappen te gebruiken.

Martine Westerik en Liza Luesink
GroenLinks Zutphen-Warnsveld