ledenvergadering IJsselsprong en de Bye-pass

DINSDAG 29 MEI 20.00 – 22.30 UUR in DE BORN, OUDE BORNHOF TE ZUTPHEN

Agenda:

20.00 uur Opening

Toelichting op programma

Vaststelling financieel jaaroverzicht 2006 en begroting 2007

Verslag kascontrolecommissie

20.15 uur Waar hebben wij het over? Toelichting op thema de IJsselsprong en de Bye-pass door lid van de gemeentelijke werkgroep.

20.45 uur Wat vinden wij er van?


a. Standpunt GroenLinks fractie door Gerard Buitink

b. Een ander geluid door Bart Mendelson

c. Een gesprek met de leden o.l.v. Wim Dubbink (voorzitter)

22.00 uur En nu verder?

a. Wat is de stand van zaken van het politiek proces?

b. Wat valt er nog te beïnvloeden of is dat niet meer aan de orde?

22.15 uur Rondvraag en mededelingen

De financiële stukken zitten niet bij de stukken en worden ter plekke uitgedeeld.