Leuke lente ALV!

Donderdag 21 maart was de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling. Het was een druk bezochte bijeenkomst met een afwisselend programma ter voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezing in 2014. Maar liefst 14 leden gaan aan de slag in de kandidaten- en programmacommissie.

Na een voorstelrondje werden de leden van de kandidatencommissie benoemd: Wim de Boer (voorzitter), Anna Roos Meerbach, Martine Westerik en Harry Matser. Zij gaan zich inzetten voor een sterke kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2014.

 

Voor het instellen van de programmagroep gaven Victor Boldewijn en Liza Luesink een korte uitleg over het schrijven van een programma voor en met de stad. Wat staat vast? Het programma wordt getoetst aan de belangrijkste waarden van GroenLinks. Alle inwoners van Zutphen krijgen de gelegenheid online en offline input te leveren. In het eindresultaat moeten oude en nieuwe GroenLinksers zich herkennen en zich gehoord voelen.

Het plan werd met luid applaus ontvangen en ook de programmacommissie kan van start met een mandaat van de leden. Voor de coördinatie zijn verantwoordelijk: Liesbeth van Burken, Victor Boldewijn (voorzitter) en Liza Luesink. De meedenkers en meeschrijvers zijn: Marianne Klop, Patrick Reeuwijk, Pieter van der Ploeg, Christina Oosterhoff, Patricia Withagen, Jan Jansen en André Putker. De co-creatie vindt plaats met de hele stad Zutphen en Warnsveld.

 

 

Successen en wensen raadsleden

Na de pauze interviewde Wim de Boer de fractie- en steunfractieleden. Vraag: wat was voor jou een belangrijk resultaat in deze raadsperiode en wat staat er nog op het wensenlijstje.

Successen: o.a. op weg naar Zutphen Energie Neutraal; de Kaardebol; breder draagvlak voor Broederenklooster; bijdrage aan een betere werkwijze rekenkamer; behoud van industrieel erfgoed waaronder Het Koelhuis.

Wensen: Plein kan zich onder de goede sociale diensten rekenen, ondanks bezuinigingen maatwerk leveren; een zodanige rondweg bij de Hoven dat het “dorpskarakter” behouden blijft; invulling ecologisch stadspark, goed verlopende voorbereiding nieuwe windmolens.

 

Acties

Helaas waren er voor het uitvoeren van het project Guerilla Gardeners in 2013 onvoldoende handjes beschikbaar, dus dit staat voor 2014 op de agenda. Vorig jaar hebben we het Groene Lintje uitgereikt aan een duurzaam initatief in de stad. Dit jaar gaan we een nieuw soort lintje uitreiken aan personen of organisaties die vernieuwend zijn in het sociale domein. Wordt vervolgd!

 

Door: Liesbeth van Burken