Manifest Vrijheid Eerlijk Delen

In het Manifest Vrijheid Eerlijk Delen doen Femke Halsema en Ineke van Gent voorstellen voor de hervorming van de verzorgingsstaat. INEKE VAN GENT en RONALD PAPING
voeren op MAANDAG 22 MEI bij ons hierover een debat.

Het Manifest is nadrukkelijk bedoeld als discussiestuk. Binnen GroenLinks, ten behoeve van de koersbepaling van de partij en ter inspiratie voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer in 2007. Buiten de partij, om een optimistisch links geluid te laten horen tegenover de kille rechtse hervormingskoers van het huidige kabinet.
 
Ook in Zutphen willen we meedoen met die discussie. Met een wethouder voor sociale zaken heeft GroenLinks volop kansen en mogelijkheden om invulling te geven aan een frisse, linkse koers in het sociale beleid.  Alle reden dus om met de leden en andere belangstellenden in debat te gaan over de voorstellen die in het Manifest Vrijheid Eerlijk Delen worden gedaan.
 
DEBAT VRIJHEID EERLIJK DELEN
 
met
 
INEKE VAN GENT   RONALD PAPINGTweede Kamer (voor GroenLinks)  Vakbond FNV (en lid GroenLinks)
 
MAANDAG 22 MEI 2006
 
19.30 – 22.00 UUR de koffie en thee staat om 19.00 uur klaar
 
DE BORN, OUDE BORNHOF 55-57 TE ZUTPHEN
 
Om u te inspireren tot actieve deelname aan het debat, wordt in bijgaande LinksAf-special veel aandacht besteed aan Vrijheid Eerlijk Delen. Zes lokale GroenLinksers hebben een reactie geschreven op het Manifest en zijn daarover met elkaar in gesprek gegaan. De reacties en een impressie van het gesprek kunt u lezen in de LinksAf. Het Manifest zelf is te vinden op de hoofdwebsite www.groenlinks.nl.
 
Tot ziens op 22 mei!