Meer hergebruik van afval

Het gaat goed in Zutphen met de afvalscheiding. Het apart ingezamelde plastic is succesvol en levert een directe besparing op, voor milieu en de portemonnee. Als GroenLinks zien we al jaren dat er nog veel meer winst te behalen valt. Onze motie uit 2011 is nog niet uitgevoerd, dus hebben we het college vragen gesteld.

Er verdwijnt nu nog heel veel GFT-afval in de grijze container. Jammer, want dit is opnieuw bruikbaar als compost of het is de basis voor gaswinning. In 2011 hebben we, samen met de Stadspartij, een motie ingediend om dit te verbeteren door de prijs van de groene container te halveren (misschien zelfs gratis) ten opzichte van de grijze container. Nu zijn ze allebei even duur en dus loont afvalscheiding niet. De motie is toen raadsbreed aangenomen. Helaas schiet het niet op met de uitvoering. Daarom hebben GL en Stadspartij schriftelijke vragen ingediend bij het college.