Meerderheid raad gedoogt permanent wonen Bronsbergen

Eindelijk hebben PvdA en VVD hun zin. De meerderheid van de raad wil dat de gemeente de komende vijf jaar officiëel gaat gedogen dat mensen permanent wonen in de recreatiewoningen op Bronsbergen. Als GL-fractie hebben we daar grote moeite mee. Het zet de deur wijd open naar willekeur.

De ene burger mag ongestoord de vastgestelde bestemming overtreden terwijl de ander strikt gehouden wordt aan de bestemmingen. De partijen hebben niet de moed gehad om het enig juiste voorstel te doen; namelijk herbestemmen van de bungalows tot woning. Dat is de enig juiste politieke weg. Nu is er een halfbakken voorstel aangenomen dat er weer 5 jaar gedoogd gaat worden.

Als GL kunnen we best begrijpen dat mensen graag permanent willen wonen in deze betaalbare bungalows met veel eigen grond. We begrijpen niet dat politici geen heldere keuze durven maken; of de recreatiebestemming handhaven of herbestemmen tot woningen.

De politieke keuze voor gedogen dwingt de gemeente tot willekeur bij het handhaven van bestemmingsplannen. Het is dan ook geen verrassing dat GL ongelukkig is met deze uitkomst.