MINDER (REST)AFVAL

Zutphen wil graag dat het restafval enorm afneemt. Nu is dat zo’n 160 kg. per huishouden; de ambitie is om dat terug te brengen naar 10 kg in 2020.

GroenLinks en Stadpartij hebben samen een motie ingediend om die ambitie ook uit te voeren.We willen dat het GFT-afval op zoveel mogelijk plaatsen gescheiden wordt ingezameld; ook in de binnenstad en bij hoogbouw; nu gebeurt dat nog niet. De burger betaalt nu nog evenveel voor de groene en de grijze container. Dat klopt niet, want de verwerking van het GFT-afval kost maar de helft van de verwerking van het restafval. Dat voordeel mag de burger ook merken; het stimuleert ook om GFT te scheiden. Het GFT is nog steeds de grootste component van het restafval. Verder is er winst te behalen door luiers/incontinentiemateriaal gescheiden in te zamelen. We hopen met de motie te bereiken dat er weer een flinke slag gemaakt wordt om het afval te verminderen. Bij ‘Cradle to Cradle’ is de gedachte immers dat ieder afval ook weer gebruikt kan worden als nieuwe grondstof.