Mooie politieke ontwikkelingen

Sommige ontwikkelingen lijken onopvallend plaats te vinden terwijl het toch goed is deze bewust te benoemen.

De Zutphense politiek kende in mei 2011 een ongebruikelijk dieptepunt door de ongewenste polarisatie rond de kerntakendiscussie. Waarschijnlijk is dat een belangrijke reden waarom er momenteel op meerdere onderwerpen raadsbreed goed wordt samengewerkt. Rond Broederenklooster, de gebrekkige warmtevoorziening in de Teuge, het Plein; er wordt raadsbreed samengewerkt aan een zo breed mogelijk gedragen oplossing. Dat wil niet zeggen dat de uitkomst ook door iedereen gedragen wordt, maar de weg er naartoe geeft wel veel ruimte voor ieders inbreng. Persoonlijk vind ik dat een heel goede ontwikkeling waar best waarderend over gesproken mag worden.