Mooie wensen en dromen voor Zutphen

Op 19 januari organiseerde GroenLinks een droomavond in het Middenhuis in Leesten. Daaraan vooraf wensten GroenLinksers in de binnenstad voorbijgangers een gelukkig nieuwjaar en vroegen hen wat zij Zutphen wensen in het nieuwe jaar. Een impressie van wat dit alles heeft opgeleverd aan inspiratie, ideeën en suggesties.

De nieuwjaarswens-actie leverde leuke gesprekken op. Bijzonder is het te ervaren hoe makkelijk het is om te klagen en om op te noemen wat niet deugt. Doorvragen levert positieve ideeën op over wat mensen wél willen voor Zutphen. Dat is mooi en inspirerend! Dat biedt perspectief!

Wensen voor een Groen Zutphen: meer parkeerplaats bij Elizabeth; meer parkeren met betalen achteraf; stad duurzamer en milieuvriendelijker; meer groen, bomen Spittaalstraat.

Wensen voor een Sociaal Zutphen: legere stoepen voor gehandicapten; meer vriendelijkheid ambtenaren; VMBO-ers helpen dromen waar te maken; mogelijkheden flexwerk faciliteren.

Wensen voor een Open Zutphen: avontuurlijke en uitdagende speeltuinen; meer laagdrempelige koffiehuizen (stationsrestauratie); beter, hipper en meer uitgangsmogelijkheden voor jongeren; hipper, wereldser winkelaanbod voor jongeren; exposeren moderne kunst in gemeentelijke gebouwen; meer ruimte voor particuliere zelfbouw.

In het Middenhuis kwamen op 19 januari ongeveer 20 mensen bij elkaar om met elkaar en ons hun dromen en wensen over Zutphen te delen. Divers en veelzijdig, maar ook rode draden die aansluiten bij het verkiezingsprogramma en de ambities van GroenLinks.

Verantwoordelijkheid maakt gelukkig!

Marjolijn wenst dat meer mensen dit gaan merken. Een verantwoordelijk mens wil goed zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving en aarde. Iedereen is waardevol en krijgt dezelfde rechten en kansen. Er is aandacht voor elkaar: echt naar elkaar luisteren en beseffen dat we van elkaar kunnen leren.

Ook voor Astrid Noorden gaat het vooral om het delen van kennis, ervaring en inzichten. Met de boom , the teaching tree, als symbol van wijsheid en kracht.

Zet mensen in hun kracht!

In verschillende wensen komt dit terug: mensen en kinderen helpen hun eigen kracht te kennen en in te zetten.

Caroline wenst bijvoorbeeld dat deze kwaliteit in leerkrachten beloond en op scholen versterkt wordt, door een vanzelfsprekende inzet van kindercoaches.

Sandra droomt over Zutphen als een stad waar we in staat zijn elkaar de ruimte te geven om dingen te laten gebeuren. Leuke en minder leuke dingen. Met vertrouwen als basis om regels te durven loslaten. Ze houdt van de zorg. Het is zo eenvoudig om zorg te bieden, maar het systeem is zo ingewikkeld geworden.

De roep om vakmensen klinkt in deze en andere wensen regelmatig door.

Kringloopeconomie!

Inigo wenst dat het roer radicaal omgaat naar een Zutphense samenleving en economie die gebaseerd is op de natuurlijke kringloop. Kenmerkend zijn gemeen-schappelijke moestuinen en eetbaar openbaar groen, op de fiets naar het werk in de buurt, levendige ontmoetingsplekken in de stad en bij de IJssel, veel galerieën en ateliers, veel biologische winkels en restaurant met streekproducten, voetgangers– en fietspondjes over de IJssel, steeds nieuwe energiebronnen ontdekken, low budget bedrijfsverzamel-gebouwen. Het spreekt voor zich dat de Kaardebol een centrale functie in deze samenleving heeft gekregen.

Eric wenst, hierop aansluitend, dat het consumeren van vlees en dierlijke producten afneemt of zelfs verdwijnt.

Peter wenst, met de andere leden van zijn discussiegroep, dat er naast de Kaardebol een Energiepakhuis komt (in het Koelhuis op de Mars). Voor informatie over, sturing op en experimentele toepassingen op het gebied van energieverbruik. Gericht op particuleren, ondernemers en overheid.

Veelzijdig groen!

Tijdens de avond passeerden veel ideeën voor meer en verschillend groen in Zutphen. Groene daken, nog meer geveltuintjes in de binnenstad, bomen op de markten, groenere IJssekade met wandel– en fietspromenade, groene verbinding van de Schupstoel naar de Oude Bornhof, natuurspeeltuinen en pluktuinen in de stad