Berkelmeander Wijnhofstraat
Berkelmeander Wijnhofstraat

Motie Blauwboek

Maandag 10 april jl. heeft onze fractie samen met de Stadspartij en PvdA de motie Blauwboek ingediend. Afgelopen maanden heeft forumlid Sylvie Uenk met deze partijen en een aantal inhoudelijk deskundigen (ecologen, landschappers, watermensen) gewerkt aan het Blauwboek. Een boekwerk dat boordevol voorstellen staat van inwoners voor het water in Zutphen en Warnsveld.

Als politieke partijen willen graag dat de rivieren, laken, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier worden. Met meer ecologische waarde, aantrekkelijker om langs te zitten, wandelen of te varen, en wellicht ook met een functie voor het opwekken van energie. Wij hadden zelf ideeën genoeg, maar veel belangrijker is wat inwoners en organisaties in de gemeente willen. Daarom deden we een oproep in de krant en op sociale media en organiseerden een publieksavond. Aan onze oproep is in grote getale gehoor gegeven. Maar liefst 86 ideeën en voorstellen werden gedaan. Het zijn voorstellen over het beheer, de inrichting, de beleving en het opwekken van energie. Opvallend is het enthousiasme om zelf een steentje bij te dragen in de uitvoering.

Op maandagavond 8 mei zullen we het Blauwboek presenteren aan raad en college. Het liefst zouden we natuurlijk zien dat het college al deze ideeën en voorstellen omarmt en waar mogelijk uitvoert. Maar we moeten ook realistisch zijn, niet alles kan in één keer, daarom roepen we in de motie op om in ieder geval deze voorstellen verder uit te werken (met de inwoners!):

* natuurvriendelijke inrichting en beheer van oevers;
* weer water in de Binnengracht (Martinetsingel, Boompjeswal, Paardenwal);
* verbinding Berkelarm richting Vispoortgracht tbv varen kano's en fluisterboten;
* revitalisering Berkelloop door de binnenstad.

Je bent van harte welkom bij de presentatie in het forum op 8 mei, je kan plaatsnemen op de publieke tribune.

Sylvie Uenk

 

p.s. Op 22 mei 2017 is de motie Blauwboek unaniem aangenomen in de raad!