Motie internet buitengebied 14 december 2015

Motie snel internet buitengebied

We zijn in steeds sterkere mate afhankelijk van de digitale bereikbaarheid voor bankzaken, overheidszaken, school, zorg en werk. Steden en dorpen worden zo langzamerhand steeds beter ontsloten over het internet via glasvezel of kabel. Commerciële partijen springen in op deze markt. Voor het buitengebied is dat een ander verhaal. De bewoners en ondernemers in het buitengebied van Zutphen zijn ontsloten via de telefoonlijn (adsl). Vanwege de grote afstand naar de centrale die in de bebouwde kom ligt, is de verbinding dramatisch slecht. En omdat er relatief weinig mensen wonen op grote(re) afstand van elkaar is het een moeilijkere businesscase voor commerciële partijen.

Reden voor Sylvie Uenk en Christina Oosterhoff om hier actie op te ondernemen.

Een inventarisatieronde bij bekenden en onbekenden, burgers en boeren, ondernemers verspreid over het buitengebied bracht al heel wat teweeg. De slechte internetverbinding leeft enorm, de frustratie is dagelijks. Kinderen die langer over hun huiswerk moeten doen (en het soms op school moeten doen), mensen die eigenlijk thuis willen werken, de campingeigenaar die boekingen mist vanwege het ontbreken van goede wifi, ondernemers die bepaalde zwaardere handelingen via internet noodgedwongen vanuit een andere locatie doen.

De downloadsnelheid in het buitengebied ligt merendeels rond de 2 Mbit/s, op sommige plaatsen waar ze geluk hebben rond de 9 Mbit/s. Voor normaal internetgebruik zou dit rond de 30-40 MB moeten liggen. In de praktijk is het in de wijken al vele malen sneller. Zelf testen kan op: http://www.internetsnelheid-testen.nl/

Behoorlijk veel mensen hebben KPN gebeld, nul op het rekwest (... “tja u woont nu eenmaal mooi, dan is dit de consequentie”.. echt waar!). Ook verschillend contact met de gemeente, ambtelijk (door burgers) en bestuurlijk (door LTO en Dorpsraad Warnsveld) leverde nog weinig concrete actie op.

Daarom hebben wij de motie snel internet buitengebied opgesteld. Na aankondiging in de raad haakten al snel andere partijen aan. Hiermee geven we een duidelijk politiek signaal: snel internet in het buitengebied is van groot belang voor economie, onderwijs en zorg. College ga er mee aan de slag!
We zien graag een coördinerende rol van de gemeente en dat aansluiting gezocht wordt bij de omliggende gemeenten die al wel verder zijn. Coby Pennings is de verantwoordelijk wethouder, in de wandelgangen heeft zij aangegeven dat het onderwerp al op haar agenda staat. We zijn benieuwd naar haar reactie bij de behandeling van de motie in januari en natuurlijk nog meer naar concrete resultaten!

Sylvie gaf een toelichting bij de lokale omroep B-FM, dat kan je terugluisteren op: www.b-fm.nl, dinsdag 15 december vanaf 20 uur.

Sylvie Uenk, voorzitter bestuur
Christina Oosterhoff, raadslid