Motie van treurnis en kinderpardon

GroenLinks maakt zich sterk voor een kinderpardon. Kinderen die langer dan 8 jaar in Nederland verblijven krijgen recht op een permanent verblijf.

Een motie die de minister daartoe oproept is onlangs met ruime meerderheid aangenomen in de raad. Opvallend dat het Zutphense CDA toen ook voor het kinderpardon stemde.

 

In de raad van 26 maart werd een motie van treurnis aangenomen waarin werd uitgesproken dat het Iraakse gezin, dat 7 jaar in Nederland verblijft, eigenlijk behouden moet worden voor Zutphen en niet uitgezet mag worden. Iedereen gunt deze mensen een rustig verblijf in ons mooie land, zeker als hun kinderen hier geworteld zijn. Dit keer stemden alle partijen voor de motie, met uitzondering van de VVD.

 

Toch blijft het ongelooflijk moeilijk hoe we met vluchtelingen en asielzoekers moeten omgaan in ons land. Iedereen is het erover eens dat je grenzen stelt. De afgelopen tien jaren is het allemaal strenger geworden onder politici van verschillende kleuren.

 

Feiten en beeldvorming lopen daarbij allang niet meer gelijk op. De keiharde minister heeft het meest gebruik gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid om mensen toch nog toe te laten en de sociale staatssecretaris is heel voortvarend te werk gegaan met het uitzetten van mensen, gestoeld op de harde wet van haar sociale partijgenoot. Het gevoelsmatige standpunt dat je veel mensen een mooi leven in Nederland gunt is bijzonder lastig uitvoerbaar. Mag je als politicus ook zeggen dat je het soms gewoon niet weet ?

Document created with wvWare/wvWare version 1.2.4 -->