Natuurlijk Spelen: plan Praebsterkamp in uitvoering!

Natuur is om van te genieten. GroenLinks blijft zich voor meer groen inzetten; het openbare groen is de voor- en achtertuin van iedereen. Samen houden inwoners en gemeente de natuur en het groen schoon zodat iedereen ervan kan genieten; om in te spelen, te bewegen, te ontdekken, van te eten en om leefruimte te bieden aan planten en dieren. Bij de Kaardebol is de eerste natuurspeelplaats al gerealiseerd en aan de Praebsterkamp wordt samen met bewoners hard gewerkt aan de tweede natuurspeelplaats.

Al eerder hebben we u bericht over het maken van een natuurlijker en avontuurlijker speeltuin aan de Praebsterkamp. Op 1 juni vorig jaar waren alle buurtbewoners en vooral buurtkinderen uitgenodigd om mee te denken over hun droomspeeltuin. De initiatiefnemers Karsten en Christiane Orth hebben hierna met hulp van wijkregisseur Kees Meijer niet stilgezeten. Op verschillende manieren zijn de buurtbewoners en vooral de kinderen betrokken geweest bij het maken van het plan. Tijdens de week van de wijk in september kon het plan worden gepresenteerd. Zie hieronder het plan.

Hierna zijn al een aantal kleinere werkzaamheden  verricht, zoals het weghalen van begroeiing, waarbij ook de kinderen hebben meegeholpen. Op vrijdag 27 december is door een grote groep buurtbewoners de tegels onder de basketbalpaal weggehaald en op pallets gestapeld. Ook de kinderen hebben hard gewerkt. De gemeente heeft die pallets met tegels opgehaald en naar de gemeentewerf gebracht. Daar staan ze klaar om ergens anders gebruikt te worden. Tijdens de regenachtige dag werd er koffie en limonade door medebuurtbewoners gebracht. De dag is afgesloten met chocolademelk, glühwein en stamppot. Erg gezellig!

Op dit moment is een hovenier aan de slag met de grotere machines. Maar er blijven momenten komen waarop geholpen kan worden met het werk. Het is bijvoorbeeld de bedoeling om het muurtje bij de ingang aan de linkerkant door de kinderen en jongeren te laten metselen. Erg leuk en leerzaam. De jongeren mogen straks van hout zelf twee toegangsborden maken.

We houden de vorderingen van dit prachtige initiatief in de gaten.