Natuurspeelterreinen!

De werkgroep Groen, waarin deelnemers vanuit GroenLinks en de Stadspartij participeren, belegde donderdag 18 november een netwerkbijeenkomst.

door Jaap Meijer

Eerste netwerkbijeenkomst over natuurspeelterreinenNetwerkbijeenkomsten worden m.n. door GroenLinks georganiseerd om vooral thema’s onder de aandacht te brengen, die een verband hebben met het partijprogramma en college-accoord.Het karakter van een netwerkbijeenkomst wordt opgebouwd vanuit de bouwstenen: informatie, gesprek, ontmoeting.De eerste bijeenkomst op 18 november voldeed zeker aan genoemde bouwstenen. In het sfeervolle cafe De Schatkamer (Laarstraat) kon de werkgroep een kleine 30 belangstellenden verwelkomen: m.n. wijkbewoners, raadsleden en mensen die functioneel betrokken zijn bij het onderwerp.Zij volgden een programma, dat geopend werd door ontwerper van natuurspeelplekken Karsten Orth. Zijn presentatie was zeer informatief, vol met beeldmateriaal en leverde de aanwezigen een vrij compleet beeld van wat er komt kijken bij het realiseren van natuurspeelplekken.Na de pauze leverden twee gasten als critical friend een aanvullende bijdrage. Andre Jansen betrok m.n. de ecologische dimensie bij het thema, terwijl wethouder Patricia Withagen ons aanspoorde vooral initiatieven te laten komen vanuit de bevolking. Vanuit het publiek werd geopperd, dat initiatieven pas kans van slagen hebben, wanneer de gemeente voor een inhoudelijk kader zorgt.Grootste uitdaging is waarschijnlijk om ambtenaren te interesseren voor initiatieven.Het publiek vulde de sprekers aan met vragen, suggesties en ondersteunende opmerkingen.De werkgroep Groen gaat binnenkort met de aangeleverde kennis aan de slag.Bespreekpunten zullen zeker zijn:-werken met een pilot-scherper beeld krijgen van de plekken, die zich lenen om te worden ontwikkeld tot natuurspeelterreinen.-kontakt opbouwen met wijkteams, wijkregisseursDoor raadsleden werd tijdens de avond al het initiatief genoemd om een forumbijeenkomst te wijden aan het onderwerp, waarbij mogelijk Karsten Orth een rol zou kunnen spelen.