Nieuw forumlid GroenLinks Zutphen

In de fractiebezetting van GroenLinks Zutphen-Warnsveld vindt per 5 oktober een wisseling plaats. Patrick Reeuwijk beëindigt dan zijn functie als forumlid voor GroenLinks. In zijn plaats zal Martine Westerik, momenteel voorzitter van het bestuur van GroenLinks Zutphen-Warnsveld, als forumlid worden aangesteld.

Westerik zet in op sociaal beleid

Vanuit haar werk op het Praktijkonderwijs in Zutphen weet Westerik dat het de komende jaren heel spannend wordt op het sociale terrein. Een goed en zuiver sociaal beleid is voor de komende jaren dan ook de uitdaging waar Westerik politiek graag aan bijdraagt.

Reeuwijk blijft verbonden aan GroenLinks

Reeuwijk heeft zelf aangegeven het forumlidmaatschap te willen beëindigen, omdat hij heeft ervaren dat het in de praktijk lastig te combineren is met zijn andere werkzaamheden. Reeuwijk zal nu plaatsnemen in het bestuur van GroenLinks Zutphen-Warnsveld. GroenLinks is Reeuwijk zeer dankbaar voor zijn verrichte werkzaamheden als forumlid en blij dat hij zich blijft inzetten voor GroenLinks.