Nieuwe raad 2014? Kandidaten gevraagd!

GroenLinks wil opnieuw met een sterke fractie in de raad aanwezig zijn. Graag nodigt de commissie leden van GroenLinks Zutphen uit zich te oriënteren op mogelijke beschikbaarheid voor de kandidatenlijst.

De ALV van GroenLinks Zutphen heeft een kandidatencommissie benoemd die bestaat uit de volgende leden: Wim de Boer (voorzitter), Anna Roos Meerbach, Martine Westerik en Harry Matser. Op basis van een door het afdelingsbestuur opgesteld profiel voert de commissie gesprekken met kandidaten. Dit resulteert in een beargumenteerd advies over de samenstelling van de lijst aan de ALV, die vervolgens door een stemming per plaats de lijst vaststelt.Graag nodigt de commissie leden van GroenLinks Zutphen uit zich te oriënteren op mogelijke beschikbaarheid voor de kandidatenlijst. Daartoe kun je het profiel en informatie over de procedure opvragen bij de voorzitter van de commissie: Wim de Boer, Verdistraat 149, 7204 PW Zutphen, T. 0575-432536, wimdeboer38@gmail.com.De kandidaatstelling is geopend bij publicatie van dit bericht en sluit maandag 2 september 2013 om 24.00 uur.  De gesprekken met mogelijke kandidaten voor de eerste acht plaatsen op de lijst vinden plaats in de weken 38 tot 41, het advies van de commissie verschijnt in november en de ALV, waarin het programma en de kandidatenlijst vastgesteld worden, is eind november/begin december 2013.