Nieuwe woningen

door Noortje Jacobs

Binnen GroenLinks en bij onze maandelijkse marktkraam hebben wij regelmatig discussie over woningbouwprojecten.

Graag geef ik een aantal overdenkingen over de verschillende kanten van woningbouw plannen en mijn visie als raadslid. Als liefhebber van groen en ruimte ben ik, net als veel andere GroenLinksers geneigd om te zeggen dat er zo min mogelijk groen moet worden opgeofferd voor stenen (woningen en bedrijven). Toch is me dat te kort door de bocht, immers we hebben toch allemaal graag een prettige woning om in te leven. De wachttijd voor huurwoningen is in Zutphen en omgeving opgelopen tot ruim 3 jaar voor een eenvoudige huurflat in een niet al te aantrekkelijke wijk. Om over de wachttijd voor een iets betere woning nog maar te zwijgen. Om deze wachttijd te verkorten moeten er volgens mij een aantal dingen gebeuren:

1e nieuwe betaalbare woningen bouwen;

2e bestaande woningen beter betaalbaar maken voor de minder draagkrachtingen (door bijvoorbeeld huursubsidie, koopsubsidie en startersleningen);

3e voorkomen dat projectontwikkelaars alleen maar dure woningen bouwen die voor een gewoon mens niet te betalen zijn.

Om het bovenstaande bereiken heeft GroenLinks vorig jaar samen met de SP in de gemeenteraad van Zutphen door middel van een motie o.a. ontwikkelaars verplicht 50% sociale woningen te bouwen (= sociale huur + koop tot maximaal 174.000,-) in elk nieuw project. Daarnaast is op ons initiatief het aantal te verstrekken startersleningen verhoogd en zijn de criteria versoepeld (ook als een bestaande woning wordt gekocht of als er geen woning wordt achtergelaten mag gebruik gemaakt worden van de regeling).

Een ander belangrijke vraag is, waar moeten die nieuwe woningen dan komen?

GroenLinks vindt dat inbreiding (woningen bouwen op vrijkomende stukken in de stad/dorp) beter is dan uitbreiding. In mijn jaren als raadslid heb ik echter gemerkt dat het maar zelden mogelijk is om betaalbare woningen te bouwen op een inbreidingslocatie. Dat komt enerzijds door de grondprijzen ter plaatse en anderzijds doordat er meestal maar weinig woningen tegelijk gebouwd kunnen worden (waardoor het schaalvoordeel wegvalt). Ook is het veel lastiger om de woningen zodanig te bouwen dat alle omwonenden zich er in kunnen vinden. Wij zijn erg blij dat projecten als de bouw van betaalbare woningen op enkele locaties wel lukt (Treubstraat, jeugdgevangenisterrein, de Mars), maar zijn ons er van bewust dat we daarmee niet voldoende betaalbare woningen kunnen realiseren. Dat zal alleen kunnen door de stad ook uit te breiden en dan is het zaak om dat op de meest geschikte locatie te doen.

Naast bovenstaande is het vooral van belang dat duurzaam wordt gebouwd. Met duurzame materialen en levensloop bestendig, Zutphen heeft wel een beleid duurzaam bouwen, maar de ambities zouden wat mij betreft nog hoger kunnen zijn. Een mooie uitdaging voor mijn komende periode als raadslid.