noordelijke ontsluiting van de Mars N348

Alweer enige tijd geleden was er een bijeenkomst over de noordelijke ontsluiting van de Mars middels de N348... een integraal verslag van fractieassistent Tijs van Dijk.

Ik was met wel 700 belangstellenden aanwezig. Het zat dus propjevol inclusief de balkons. Bij iedereen bleef het standpunt hetzelfde zo bleek na peiling vooraf en achteraf, ook wel logisch aangezien het een informatieavond was en de richting al jaren bekend is. Het gekozen trace werd geprojecteerd en er volgde een uitleg over. Vervolgens werden gekleurde staatjes getoond, wat werd beter en wat slechter. Ik ben daar toch van geschrokken want de uitkomst van dit resultaat was. Aspecten met een PLUSVerkeerEconomieGeluidLuchtSociaal Aspecten met een MINBodemNatuurLandschapCultuurhistorieRuimtegebruik Vervolgens kwam het bergingsgebied aan de orde en had men via een watertoets een akkoord met RWS en waterschappen bereikt. Hierop werd de procedure uitgelegd, als eerste komt er een reactienota en men moet uiterlijk 2011 de weg hebben gezien een deadline van het Rijk. Daarna kwamen de wethouders aan het woord die antwoordden op vragen uit het publiek, zij hadden niet veel te doen, vooral de Gedeputeerde had het zwaar. Zij had ondermeer als weerlegging dat ze gewoon de plaatselijke problemen eerst wilde oplossing en het daarbij dicht bij de kern zocht want gebleken was dat hoe verderaf van het probleem je wegen aanlegt hoe minder effectief het is. Een mevrouw zei dat de zuidelijke Deventerweg tot de meest vervuilde van NL behoorde volgens Milieudefensie en vroeg zo ongeveer om een paaltje. Momenteel is dit een echt actiepunt. Daarna een mevrouw die de natuur naar voren bracht, zoogdieren (dassen, marters, etc) waren niet meegenomen in het onderzoek en het viel haar op dat overal in de rapportages aannames en verwachtingen stonden dus weinig daadwerkelijk onderzoek. Daarna een meneer die aandacht vroeg voor de barrierewerking voor ondernemers. De bereikbaarheid kon veel te wensen overlaten zeker ook tijdens de aanleg. Daarna een meneer die uitgebreid 4 kantjes ging zitten voorlezen. Hij wilde het allemaal breder trekken en vond het een overbodige investering zeker met een onnodige zeer dure kanaalbrug. Daarna een meneer van de dorpsraad Eefde die het allemaal OK vond maar dat Lochem wel heel veel moest inbrengen tov. Zutphen (1,9 miljoen tov 1,3). Daarna een mevrouw die een weerlegging van de milieuschade die Epse wordt aangedaan miste. Daarna een meneer die bezwaar maakte tegen het feit dat de liggende fietspaden (route Zutphen-Gorssel) veranderen in parallelwegen voor auto's. Daarna een meneer die een totaaloplossing wenste en zei dat VVD Lochem eerder deze week door het ontbreken hiervan al een njet had laten horen. Hij zei dat er nieuwe feiten waren en de huidige verslaglegging niet up to date was en was er tegen eerst 70 miljoen uit te geven om pas daarna verder te kijken. Daarna een natuur 'professor' die het een mooie presentatie vond en waarschuwde dat een oostelijke variant een natuurverwoesting betekent (helemaal gelijk natuurlijk). Daarna een meneer die zei dat men niet eerlijk was met de benoeming 'rondweg' aangezien het dat door de geplande rotonde niet is maar eerder een ontsluiting van toekomstige industrie in Eefde West. Hij verzocht het schrappen van deze rotonde. Daarna een meneer van dorpsraad Epse die zei dat zijn dorp nu de afvalput werd van de Mars. Daarna een meneer die opmerkte dat groen op de kaart nu wel heel bruin werd overal. Ook veel ouderen uit de Polbeek flats die vreesden voor overlast en zo liep het allemaal uit, logisch natuurlijk met zoveel mensen. Het blijft een heikele weg die veel mensen nu een verademing vinden omdat er tientallen jaren om gesteggeld is dus het zou hun een gruwel zijn als er alsnog een kink in de kabel komt. Die mensen waren ook hard klappend aanwezig om hun steun te betuigen. De andere helft is juist weer hardgrondig tegen.