Patricia Withagen

Onderwijs dat bij je past. Gewoon, in Zutphen.

Is het een luxe dat ieder kind het onderwijs kan kiezen dat het beste bij hem of haar past? Of zijn we het aan onze jeugd verplicht onderwijs te bieden dat past bij hun leervermogen, talent en interesse; in een leerklimaat en sfeer dat voor jou prettig en veilig is? Ik vind dat laatste en ik wil daar als wethouder Onderwijs aan bijdragen.

In Nieuwscafé Stroom van donderdag 12 maart stond de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zutphen centraal. De diversiteit en kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, omdat het aantal leerlingen uit Zutphen en omgeving in de komende 15 jaar bijna 30% zal gaan krimpen. Ik mocht – met gepaste trots – bekend maken dat de vier scholen voortgezet onderwijs en de gemeente de handen serieus ineen slaan om de diversiteit en kwaliteit voor de toekomst te behouden.  Of nog ambitieuzer: verder te versterken.

Unieke kans 
In Zutphen vergeten we wel eens hoe uniek het is: een stadje van nog geen 50.000 inwoners met vier verschillende scholen voor voortgezet onderwijs; van voorbereidend beroepsonderwijs tot tweetalig VWO; van openbaar tot christelijk tot vrije school; van daltonschool tot techniek- en sportklassen. Ik zie dat liever als een unieke kans voor Zutphen, dan als luxe. Dat betekent niet dat het gewoon zo door kan en dat er niets zal veranderen in het onderwijs.

Lef, creativiteit en flexibiliteit
Ik sta voor de uitdaging om, samen met scholen, te zoeken naar kansen en mogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs, samenwerking en huisvesting. Enerzijds vanuit de eigenheid en kracht van de diversiteit. Anderzijds los van de bestaande structuren, instituten en wettelijke beperkingen. Dat vraagt lef, creativiteit en flexibiliteit. Zo zullen we bijvoorbeeld anders moeten gaan kijken naar de omvang, de vormgeving en het (al dan niet gezamenlijk of meervoudig) gebruik van schoolgebouwen. Dat wordt niet makkelijk.  De eigen belangen, de complexiteit van de wet- en regelgeving en de financiële beperkingen zullen zich steeds naar de voorgrond willen dringen.  Toch zullen die eerst naar de achtergrond moeten. Op de voorgrond zal wat mij betreft steeds de scholier moeten staan die we het onderwijs willen bieden dat bij je past. Gewoon, in Zutphen.

Vergeet ik als wethouder Onderwijs het basisonderwijs in Zutphen? Nee, zeker niet. Ook het brede, diverse aanbod van basisonderwijs is in Zutphen uniek. Ook dat staat, als we niets doen, onder druk. Ook daar wil ik, samen met de scholen, zoeken naar kansen en mogelijkheden. Dat is mijn volgende stap: ook in het basisonderwijs de krachten bundelen om kinderen het onderwijs te bieden dat bij hen past. Gewoon, in Zutphen.