Ontwikkelen in samenspraak

Eén van de belangrijkste thema’s van de verkiezingscampagne in Zutphen in 2004 was “ontwikkelen in samenspraak”. Ook voor Groenlinks was dit een belangrijk thema in de campagne. Het is van belang om op dit campagnethema ruim een jaar later nog eens terug te komen.

Waarom is het zo’n belangrijk thema? In elke stad, elk dorp, elke wijk vinden voortdurend ontwikkelingen plaats, er worden plannen gemaakt voor het inrichten van groen, van straten of omvangrijker plannen zoals bouwen/slopen/renoveren.

In ons democratisch landje hebben we daarvoor allerlei wettelijke inspraak procedures vastgelegd. Deze procedures hebben echter een belangrijk mankement, ze gaan uit van een plan waarop bezwaarmakers kunnen reageren. De inspraakreacties worden verwerkt en het plan wordt zo nodig aangepast. Deze procedure leidt niet zelden tot frustraties zowel bij plannenmakers als bij bezwaarmakers.

Ontwikkelen in samenspraak gaat wat GroenLinks betreft uit van het samen ontwikkelen van de plannen vanaf het eerste idee tot het uiteindelijke plan. Wat overigens niet wil zeggen dat het een plan wordt waar niemand tegen is, want die plannen bestaan niet. Nee, ontwikkelen in samenspraak gaat over open overleg, onderlinge uitwisseling van belangen, samen naar de beste oplossing zoeken.

Groenlinks heeft er bij het college vaak voor gepleit dat elke projectontwikkelaar, voordat hij/zij een plan in procedure brengt, een uitgebreid vooroverleg traject met de buurt heeft. Immers ook buurtbewoners zijn ervaringsdeskundigen. Hier zit overigens ook wel een adder onder het gras, want het blijkt dat veel mensen bang zijn voor de gevolgen van welke verandering dan ook. Daarnaast is het ook lastig om alle buurtbewoners op een lijn te krijgen. Geen eenvoudig proces dus, maar zeker de moeite waard in onze mondige wereld. Gelukkig heeft het college, deze ideeën overgenomen: binnenkort gaan de eerste projecten van start met "ontwikkelen in samenspraak" als uitgangspunt. Wij hopen dat u uw zegje doet, wij zullen luisteren en meedenken.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks,

Noortje Jacobs