Onze reactie op persbericht beoogde coalitiepartners

In het persbericht van de beoogde coalitiepartners werd verwezen naar de 'column' (opiniestuk in de stentor van 10 mei jl) van GroenLinks. In dat opiniestuk hebben wij gepleit voor vernieuwing van de politiek in Zutphen: duidelijk, eerlijk en open zijn. In een besloten gesprek (16 mei jl.) werden alle partijen geinformeerd over het proces van de formatie. Dit gesprek was echter niet wat wij bedoelen met duidelijk, open en eerlijk. Er werd geen extra informatie gegeven dan wat er in het openbare persbericht is vermeld. Wij vroegen ons dan ook af: waarom een besloten gesprek? Het eerstvolgende moment waarop we meer informatie krijgen is wanneer het akkoord en de kandidaten gepresenteerd worden. Er is hierdoor geen ruimte voor open dialoog met de raad én de samenleving. Dat is niet wat GroenLinks verstaat onder een 'open bestuurscultuur'.

Het persbericht van de beoogd coalitiepartners:

Burgerbelang Zutphen Warnsveld, SP, CDA-CU en PvdA streven naar een nieuw college op dinsdag 10 juni 2014. Dit meldt formateur André Oldenkamp vrijdagmiddag aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zutphen. “De afgelopen weken heb ik met alle beoogde coalitiepartijen om de tafel gezeten om vertrek- en eventuele knelpunten voor het te vormen collegeakkoord scherp te krijgen”, aldus André Oldenkamp. “Ik ben tevreden over het verloop van de gesprekken tot nu toe en ik verwacht dat wij begin juni een nieuw college kunnen presenteren.”

Met elkaar hebben de partijen besloten geen dicht getimmerd collegeakkoord te presenteren. Het plan omschrijft uitgangspunten voor de komende vier jaar. Dit geeft ruimte om met de gehele raad essentiële keuzes voor de stad te maken. Een open bestuurscultuur, zo ook benoemd in de column van Groen Links. Samen met inwoners, bestuur en andere partijen wil de beoogde coalitie het beste voor Zutphen bereiken.

 Collegeakkoord

Bij de besprekingen zijn de transities in het sociale domein en de manier waarop de gemeente hier de regie gaat voeren het belangrijkste aandachtspunt. Daarnaast is natuurlijk ook het Broederenklooster een van de belangrijkste punten waar de partijen het over eens moeten worden. Andere onderwerpen staan op de agenda voor de komende weken. Naar verwachting is het collegeakkoord eind mei gereed.

 Collegevorming

Voor het nieuwe college hebben de partijen met elkaar een profiel voor beoogd wethouder opgesteld. Op basis hiervan dragen zij geschikte kandidaten voor. André Oldenkamp gaat met hen in gesprek over de gewenste portefeuilleverdeling. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 juni wordt dit nieuwe college naar verwachting geïnstalleerd.