Patricia Withagen

Op volle kracht vooruit met meer focus

Als wethouder heb ik het afgelopen jaar met plezier in het minderheidscollege gewerkt. Het besef dat bij elk voorstel aan de raad de meerderheid geen vanzelfsprekendheid is, heeft mij geïnspireerd en uitgedaagd op de inhoud. Daar hou ik van!

Toch ben ik blij dat we sinds maandagavond versterking hebben gekregen in het college. De opgaven in Zutphen zijn groot en daardoor heeft het afgelopen jaar veel van mij en mijn collega-wethouders gevraagd. Met de komst van René Sueters kunnen we weer echt op volle kracht vooruit. Met uiteraard opnieuw een herverdeling van de taken.

Als wethouder heb ik het afgelopen jaar met plezier in het minderheidscollege gewerkt. Het besef dat bij elk voorstel aan de raad de meerderheid geen vanzelfsprekendheid is, heeft mij geïnspireerd en uitgedaagd op de inhoud. Daar hou ik van!

Toch ben ik blij dat we sinds maandagavond versterking hebben gekregen in het college. De opgaven in Zutphen zijn groot en daardoor heeft het afgelopen jaar veel van mij en mijn collega-wethouders gevraagd. Met de komst van René Sueters kunnen we weer echt op volle kracht vooruit. Met uiteraard opnieuw een herverdeling van de taken.

Ik laat duurzaamheid en burgerparticipatie / wijkgericht werken los. Dat vind ik best moeilijk. Het zijn onderwerpen die mij na aan het hart liggen en waar ik mij al jaren lang met veel plezier voor inzet. Samen met heel veel inwoners en organisaties in Zutphen. Gelukkig kan ik mee blijven genieten van de resultaten die mijn collega-wethouders, Coby Pennings en René Sueters, vast en zeker gaan boeken in de komende tijd. Ik heb daar alle vertrouwen in.

Zelf krijg ik hierdoor de ruimte om mij met nog meer aandacht te concentreren op de grote opgaven in de rest van mijn portefeuille: zorg, welzijn, jeugd en onderwijs. Het echt goed in vingers krijgen van de nieuwe taken in de WMO en de Jeugdhulp. Zorgen dat ook kwetsbare gezinnen, waarin soms veel problemen samen komen, mee kunnen (blijven) doen in de Zutphense samenleving. Werken aan een veilig en stimulerend opgroei-klimaat voor alle Zutphense kinderen. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp verder versterken. En het bijzondere en diverse palet van basis, speciaal en voortgezet onderwijs in Zutphen versterken en daardoor behouden voor de toekomst.

Met plezier ga ik met volle kracht vooruit!

Patricia Withagen