Paulus Potterstraat ruimte voor fietsers en veiligheid
Paulus Potterstraat ruimte voor fietsers en veiligheid

Paulus Potterstraat goed op weg

Afgelopen maandag is tijdens het forum onze motie Paulus Potterstraat goed op weg behandeld, naast de moties over de kruising Gerard Doustraat-Jan Vermeerstraat en het verzoek tot het maken van een integraal verkeersplan, waarvan wij mede-indiener zijn.

Allereerst waren er twee insprekers, bewoners van de Jan Vermeerstraat, die ons namens meerdere bewoners toegesproken hebben en duidelijk maakten dat het verkeer in deze straat, en dan vooral het zware verkeer (vrachtverkeer), aanzienlijk is toegenomen. Ook rijden de auto’s veel te hard; dit zorgt, tezamen met de vele fietsers in deze straat, voor onveilige situaties.

Wat mij in dit forum heel duidelijk werd, is dat het hele gebied rondom de Paulus Potterstraat hinder ondervindt van het toenemende verkeer. Ik heb echter duidelijk gemaakt dat wij als GroenLinks voor een integraalplan zijn omtrent al het verkeer in Zutphen, maar dat wij nu urgentie zien voor de Paulus Potterstraat.

Deze straat wordt in de praktijk namelijk al jaren als fietsstraat gebruikt, gezien de grote aantallen fietsers vanuit het centrum richting Warnsveld en vice versa. Aanpassingen om de verkeerssituatie veiliger te maken zijn dan ook noodzakelijk. Deze aanpassingen zijn al in 1996 én in 2008 uitgebreid besproken in de raad. De urgentie van de aanleg van een primaire fietsstraat heeft in onze ogen prioriteit om de veiligheid in deze straat te kunnen waarborgen. 

De afgelopen periode heb ik met verschillende belanghebbenden uit de Paulus Potterstraat gesproken en tijdens die gesprekken veel oplossingen gehoord die de veiligheid en overzichtelijkheid kunnen vergroten. De wethouder heeft aangegeven met deze oplossingen aan de slag te willen gaan.

Desondanks willen we dat er, naast snelle oplossingen, vooral goed gekeken wordt naar wat deze straat echt nodig heeft om alle problemen op te lossen. Waarbij we als grootste knelpunten vooral het parkeren bij Arcus en de daardoor grote onveiligheid onderaan de fietsbrug en de problemen rondom de scholen de Wegwijzer en de Plotter hebben aangewezen. De wethouder zegt hier al druk mee bezig te zijn, maar concrete voorbeelden over wat dit dan in de praktijk inhoudt blijven vooralsnog uit.

Als GroenLinks onderstrepen we het belang van een integraalplan en merken we net als de andere partijen dat het op verschillende plekken anders moet met het verkeer in Zutphen. Een optie is om de drie moties samen te voegen en als geheel in te dienen in de raad. Daarover gaan we nog even in beraad, want veiligheid staat altijd voorop en dat er snel grote maatregelen genomen moeten worden in de Paulus Potterstraat en de Jan Vermeerstraat is ons nu wel duidelijk. 

Wordt vervolgd.

Martine Westerik, namens de fractie GroenLinks Zutphen - Warnsveld

 

 

Hieronder de persberichten n.a.v. het forum afgelopen maandag:

De Stentor: Brede steun voor aanpak gevaarlijke verkeerssituaties zutphen

Lokaal Gelderland: Paulus Potterstraat moet echt veiliger

Lokaal Gelderland: Bewoners Jan Vermeerstraat uiten zorgen