Regio PlusOV
Regio PlusOV

Problemen bij het leerlingenvervoer

Dit schooljaar is voor een te grote groep leerlingen en hun ouders niet goed van start gegaan. Voor het eerst werd in Zutphen het leerlingenvervoer geregeld door PlusOV. Dat is een centrale die door 9 gemeenten in de regio is opgericht om het vervoer te plannen en regelen.

Vooral in de eerste paar weken ging er veel mis. Juist voor de kinderen die van het leerlingenvervoer gebruik maken is dat heel vervelend. Voor de meesten van hen is het belangrijk om met een vaste chauffeur en op het afgesproken tijdstip gebracht en gehaald te worden. De gezinnen en de leerkrachten van de scholen moeten hierop kunnen vertrouwen. Ik trek het mij als wethouder dan ook aan, dat dit niet goed is gegaan.

En het gaat nog steeds niet goed genoeg, ondanks extra planners en andere maatregelen die we bij PlusOV hebben genomen. In Zutphen kwamen ruim 20 ouders naar een inloopavond om hun verhaal te vertellen. Ook daar heb ik gehoord en gezien hoe groot de impact is voor kinderen en hun ouders als het vervoer niet goed is geregeld. In de dagen daarna hebben we veel van de problemen waar zij mee te maken hadden samen met PlusOV op kunnen lossen.

Afgelopen week hebben medewerkers van de gemeente Zutphen alle ouders gebeld om te vragen of er nog knelpunten zijn en ook met scholen hebben we contact. De problemen die daaruit naar voren zijn gekomen lossen we zo snel mogelijk op. De aandacht is eerst uitgegaan naar het oplossen van de problemen, maar inmiddels is er ook een onderzoek gestart om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen. Ik blijf mij ervoor inzetten om alle problemen op te lossen. Want elk kind dat niet goed op school en weer thuis komt is er eentje te veel.

 

Patricia Withagen (wethouder)