Samen werken aan een groener Gelderland
Samen werken aan een groener Gelderland

Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

Woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Waarom zijn deze verkiezingen eigenlijk belangrijk?

Zoals we allemaal voor de kerst gemerkt hebben (denk even terug aan de kerstcrisis op het binnenhof) is de Eerste Kamer een belangrijk en beslissend orgaan van onze rechtstaat. De zorgwet werd niet aangenomen, doordat drie PvdA senatoren de wetgeving niet steunden. Ze hadden grote bezwaren tegen het loslaten van de vrije artsen keuze. Hierdoor kwam deze nieuwe zorgwet niet door de Eerste Kamer. 

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten. Het is daarom dubbel zo belangrijk dat je stemt. Kies je voor een partij in de Provinciale Staten verkiezingen, dan stem je dus ook voor vertegenwoordiging van deze partij in de Eerste Kamer.

Provinciale staten en de Eerste Kamer kort uitgelegd
Nederland telt twaalf provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten.
 
De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal drie, en maximaal negen gedeputeerden. De commissaris van de Koning is voorzitter van de Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. De leden van de Gedeputeerde Staten worden benoemd door de Provinciale Staten. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering, voor een periode van zes jaar.
 
Bijzondere bevoegdheid Provinciale Staten
Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. Het zijn dus getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.
 
Met name dit laatste maakt de verkiezingen voor de Provinciale Staten erg belangrijk. Hoe groter jouw partij in de Eerste Kamer, des te meer invloed deze partij heeft in de Eerste Kamer.

Eerste Kamer en haar wetgevingsprocedure
Voordat een wetsvoorstel wet wordt, moet een groot aantal stappen worden doorlopen. Een wetsvoorstel wordt meestal ingediend door de regering, maar ook Tweede Kamerleden kunnen een voorstel (dat heet dan initiatiefvoorstel) indienen.

Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer wordt de openbare behandeling van een wetsvoorstel schriftelijk voorbereid. In beide Kamers vindt daarna vaak een debat en stemming plaatst. Nadat de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen, wordt de wettekst ondertekend door de Koning en de verantwoordelijke bewindspersoon en vervolgens opgenomen in het Staatsblad, waarna de wet (eventueel bij afzonderlijk koninklijk besluit) in werking kan treden.

Lees hier het verkiezingsprogramma van GroenLinks Gelderland
of ga naar de website van GroenLinks Gelderland voor meer informatie.