Geparkeerde fietsen in de binnenstad
Geparkeerde fietsen in de binnenstad

Raad steunt plan voor beter fietsparkeren

Met uitzondering van de Stadspartij steunden alle fracties het initiatiefvoorstel van GroenLinks om het fietsparkeren in de binnenstad beter te reguleren.

Het aantal geparkeerde fietsen in de binnenstad neemt toe en de voorzieningen lopen daar flink bij achter. Dat levert op diverse plekken chaotische situaties op en dat gaat weer ten koste van de binnenstadeconomie.

Uitgangspunt is dat we graag willen dat mensen op de fiets naar de binnenstad komen. Fietsers zijn welkom en het is niet de bedoeling dat we het fietsparkeren gaan verbieden, met dure handhaving tot gevolg.

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks zet in op meer fietsbeugels en ook grotere en tijdelijke parkeerplekken, in combinatie met een of meer herkenbare gastheren of -vrouwen die Zutphenaren en toeristen de weg wijst naar deze en andere voorzieningen. Voor de nieuwe parkeervoorzieningen is in eerste instantie € 30.000 euro beschikbaar uit de begroting 2019.