Raadslid Christina Oosterhoff over het Broederenklooster

Maandagavond 10 juni was het oordeelsvormende forum over het Broederenklooster. Christina Oosterhoff hield namens GroenLinks een pleidooi.

Raadslid Christina Oosterhoff (http://zutphen.groenlinks.nl/christinaoosterhoff)

Veel werk verricht de afgelopen periode. Goed proces geweest, ik denk dat iedereen die dat wilde in staat is geweest haar inbreng te leveren. Alle mitsen en maren liggen nu helder op tafel. Ik denk dat veel mensen meer begrip hebben gekregen voor de afwegingen die de gemeente moet maken. 

En ik ben er van overtuigd dat er nu een meer uitgebalanceerd voorstel ligt, dat op tal van punten tegemoet komt aan de ideeën van raad en samenleving. Natuurlijk zijn er nog steeds bezwaren. Er blijven pijnpunten. Het is aan ons als raad om te beslissen of aan alle insprekers en meedenkers voldoende recht is gedaan. Ik denk dat dat het geval is.

In de raad voert de discussie over de financiën de laatste weken de boventoon. Terecht, we zitten in zwaar weer en moeten goed nadenken voor we ons vastleggen. Maar ik zou de discussie ook om willen draaien. We zouden moeten zorgen dat we ook in de toekomst nog geld over hebben voor cultuur. Onze werkgelegenheid staat onder druk door wegtrekkende overheidsdiensten. We moeten als stad een andere bestaansgrond vinden. En volgens Marlet met zijn stadsfoto liggen er zeker kansen bij toerisme, die we nog niet voldoende waarmaken. Het Broederenklooster helpt hierbij. Om nog maar niet te spreken over de aantrekkingskracht die ons rijke culturele leven heeft op toekomstige inwoners. Ik vraag vaak aan mensen waarom ze naar ons stadje gekomen zijn, en hoor dan drie antwoorden: het goede OV, de mooie omgeving en het rijke culturele leven. Dit zijn belangrijke pijlers voor de stad. Investeren hierin is dus op de langere termijn verstandig: om onze huizen te kunnen verkopen, om de middenstand een bestaansgrond te blijven bieden, om nieuwe werkgelegenheid te creëren, om aantrekkelijk te blijven voor de huidige inwoners. 

Over de ideeën van enkele partijen om de besluitvorming uit te stellen: realiseer je wel dat de realisatie van het Broederenklooster juist bijdraagt aan het behalen van de bezuinigingsdoelstelling uit 2011. Als we dit niet doen, en ook als we vertragingen gaan krijgen, zitten we met een probleem met de bieb, met archeologie, met de taakstelling van de musea. Alles hangt met elkaar samen, en uitstellen slaat een gat in de begroting. En dan heb ik nog niet eens de provincie genoemd: het is natuurlijk zeer goed mogelijk dat van uitstel afstel komt, omdat de provincie haar deel niet nogmaals beschikbaar stelt. Als het Broederenklooster niet doorgaat, zal vrijwel zeker het Henriëtte Polak verdwijnen uit onze stad, de stichting zal haar collectie dan ergens anders onderbrengen. Ons voorzieningenniveau zal afnemen, en ik wil dat in elk geval niet.

Je komt er niet met stenen alleen. Zeker niet. Dit punt  - het belang van een goede organisatie - is in het najaar met verve naar voren gebracht, en onmiddellijk opgepakt door het college. Hier op blijven hameren ontkent het proces wat we in de afgelopen maanden samen hebben doorlopen. Het blijft een belangrijk aandachtspunt, maar is m.i. voldoende opgepakt.

Al met al komt GroenLinks tot de conclusie dat deze fase van het proces klaar is. Er ligt een goed onderbouwd voorstel dat voldoende basis biedt voor het vervolg.