Reactie GroenLinks op afbreken formatie

Tijdens de persconferentie woensdagmiddag (23 april) is door Burgerbelang eenzijdig het formatieproces van een college bestaande uit Burgerbelang, D66, VVD en GroenLinks afgebroken. Eenzijdig en zonder ons als samenwerkingspartners hierover te informeren.

Het proces

De verschillende gesprekken na de verkiezingen van 19 maart onder leiding van de door Burgerbelang aangestelde informateur heeft GroenLinks positief ervaren. De gesprekken waren in onze ogen gericht op een brede en open samenwerking in de gemeenteraad en op het bouwen aan vertrouwen tussen de partijen. In een goede sfeer werd, met het formuleren van een akkoord op 10 hoofdpunten, gebouwd aan een solide basis voor een stabiel en daadkrachtig college. Natuurlijk word je het op de inhoud alleen eens als je bereid bent te geven en te nemen. Daar was veel ruimte voor en wat GroenLinks betreft blijkt dat ook uit het resultaat. Met name voor het Broederenklooster is samen gezocht naar realistische uitgangspunten, die recht doen aan de kritiek op dit omstreden plan. Op 9 april jl. werd dit akkoord , na instemming van de vier partijen, door de informateur gepresenteerd. Kijk hier voor meer informatie over het akkoord op 10 hoofdpunten

Vervolgens werden, in goed overleg, twee formateurs aangesteld om een voorstel te maken over de samenstelling van het college op basis van een profielschets en portefeuilleverdeling. Uit de berichten in de media ontstond de indruk dat het akkoord voor Burgerbelang een andere status had dan eerder besproken. GroenLinks, en ook D66, VVD, hebben toen uitgesproken te hechten aan duidelijkheid en openheid naar elkaar, aan het met elkaar delen van knelpunten, aan het op elkaar kunnen rekenen ook als het moeilijk wordt, en aan het samen omgaan met de publieke opinie. Burgerbelang had op dat moment geen behoefte aan samen optrekken naar buiten; wel aan tijd om alsnog fractie en achterban mee te nemen en op één lijn te krijgen. Als samenwerkingspartijen hebben we hen die tijd en ruimte gegund. Dat doe je als je vanuit vertrouwen bouwt aan een coalitie die sterk wil zijn in open samenwerken. We maakten de afspraak dat Burgerbelang de andere drie partijen in het volgende gesprek, direct na het paasweekend, zou vertellen of zij het akkoord op 10 hoofdpunten nog steeds steunen of niet. Op basis van dat gesprek zouden partijen besluiten samen verder te gaan of niet. Tot onze teleurstelling hebben we tijdens de persconferentie moeten constateren dat ook die afspraak voor Burgerbelang geen afspraak was. De gevraagde bezinningsruimte gebruikte Burgerbelang om intussen heimelijk gesprekken aan te gaan met andere partijen. Dat klopt niet met hun voortdurende pleidooi voor transparantie en samenwerken. Groot was onze verbazing dat Burgerbelang ook op de persconferentie niet bereid bleek om ook maar enige verklaring te willen geven.

En nu?

GroenLinks staat volledig achter het uitgangspunt om een college te vormen op basis van een akkoord op hoofdlijnen. Elkaar niet vastpinnen op gedetailleerde uitwerking, maar afspraken over 10 hoofdpunten die het college samen met alle partijen in de gemeenteraad en de samenleving gaat uitwerken. GroenLinks blijft geloven in samenwerken op basis van vertrouwen. Wij hopen nog steeds dat Zutphen een krachtig en samenbindend college zal krijgen.