Reclamebelasting blijft nog een jaar

Het college heeft voorgesteld de reclamebelasting af te schaffen. Toch lijkt het erop dat de huidige reclamebelasting nog een jaar verlenging krijgt.

Er is een evaluatie gehouden over de reclamebelasting, maar 18% van de ondervraagden heeft gereageerd en daarvan was de helft voor en de helft tegen de reclamebelasting. Onvoldoende draagvlak dus, afschaffen dus. Dat was ook de afspraak die in de coalitie is gemaakt, de Stadspartij is vanaf het begin tegenstander geweest.Maar als we direct overgaan tot afschaffing is er in 2012 geen geld beschikbaar voor Zutphen promotie, feesten en evenementen in de binnenstad. Dat wil niemand. Voor het toerisme en de leefbaarheid van de binnenstad is het goed dat er genoeg te beleven is. Het lijkt er nu op uit te draaien dat we nog één jaar doorgaan met de huidige reclamebelasting. In 2012 zal dan gezocht worden naar een eerlijke verdeling van de lasten waarbij  met name de kleine winkelier minder hoeft bij te dragen en de grootwinkelbedrijven wel gaan betalen. Vanuit GroenLinks hebben we nog gepoogd al voor 2012 een simpel alternatief in te voeren. Verhoging van de OZB voor niet-woningen of een reclameheffing naar rato van het vloeroppervlak zoals voorgesteld door binnenstadsondernemer Anton Menkveld. Helaas zitten overal haken en ogen aan. Dus dat wordt weer onderzoeken, studeren en evalueren in 2012. Erg jammer, want er moet al fors bezuinigd worden op het ambtelijk apparaat. Wat zou het dan mooi zijn als je eens in één keer een rake beslissing kunt nemen, het scheelt zoveel. Maar blijkbaar is dat een illusie in onze complexe samenleving.