Samen met inwoners de begroting 2017 maken

De raad van de gemeente Zutphen wil inwoners meer betrekken bij het werk en de besluiten van de gemeente. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de ‘Right to challenge’ motie o(inwoners mogen de gemeente uitdagen als zij denken dat het beter kan) op initiatief van GroenLinks, unaniem ondersteund werd door de raad. Ook heeft het college onlangs een burgerpanel in het leven geroepen. GroenLinks pleit voor een vervolgstap om inwoners meer invloed te geven op de begroting van de gemeente: een burgerbegroting.

In de week van het voorjaarsgesprek op 19 juni as. dient de GroenLinks fractie de motie ‘naar een Burgerbegroting voor de gemeente Zutphen’ in tijdens de raadsvergadering van 15 juni as. “De huidige begroting is voor maar weinig mensen echt te begrijpen. Dit kan en moet beter.” Het college heeft aangegeven de begroting van 2017 vanaf 0 op te gaan bouwen (zogenaamd zero-based-budgetting). Volgens GroenLinks een unieke kans om die begroting zo in te richten dat het past bij een proces om tot een burgerbegroting te komen. Een begroting is geschikt voor een burgerbegrotingsproces als hij voldoende heldere informatie biedt en interactie mogelijk maakt. Een online digitale begroting biedt hiervoor de beste mogelijkheden.

Vrijdag 19 juni as. is het voorjaarsgesprek over de begroting van 2016. U bent van harte uitgenodigd van 9.30 – 17.00. Op www.raad.zutphen.nl vindt u meer informatie. En wie weet zit u volgend jaar zelf aan het stuur van de begroting voor 2017!