Schrijven van het programma -- de agenda!

Een GL-brainstormgroep bereidt het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen 2014 met burgers van de stad voor. U bent van harte uitgenodigd voor de sessie van 8 mei in MFC Waterkacht: Ruys de Beerenbrouckstraat 106. 7204 MN Zutphen. Aanvang 20.00 uur. Meld je wel even aan via zutphen@groenlinks.nl

Agenda 

 • 1.    Opening
 • 2.    Mededelingen
 • 3.    Terugkoppeling laatste stuurgroep vergadering
 • 4.    Inleiding eerste doelgroep bijeenkomst
 • -       Werkwijze (n.a.v. stuurgroep)
 • -       Inleidend verhaal over de doelgroep (Liza)
 • -       Korte reacties
 • 5.    Aan de slag! Brainstorm!

Opdracht:

 De aanwezigen worden in drie groepen verdeeld.

Er staan drie tafels gereed met op elke tafel 1 of 2 vragen. Iedere groep gaat 20 minuten aan de slag met het formuleren van een onderbouwd antwoord op de vraag (of vragen) die voorligt. Probeer hier zo creatief mogelijk te zijn!

Als er als groep consensus is over het antwoord op de vraag dan is het de bedoeling om die antwoorden op de flap - over te schrijven (graag duidelijk schrijven omdat we het meenemen om te verwerken)

Tot slot draai je de flap om zodat de volgende groep die met deze vraag aan de slag gaat vrij is van input van de vorige groep

Als er al een andere groep aan de slag is geweest met de vraag dan wordt de flap pas omgedraaid als je toe bent aan het beschrijven van de antwoorden. Bekijk de reeds ingevulde flap en vul aan waar je kan aanvullen. Alles wat al is genoemd hoeft niet opnieuw te worden opgeschreven.

Als we helemaal klaar zijn presenteert ieder groepje de uitkomsten per tafel. Dit houden we kort om de aandacht erbij te houden. 

De vragen die we op 8 mei met elkaar willen beantwoorden:

 1. Op welke datum organiseren we deze eerste bijeenkomst eind juni? En waarom op die dag?  Op welk moment op die dag? Hoe lang moet het duren? Wat is een leuke en passende locatie voor deze doelgroep? En waarom? 
 2. Hoe kunnen we zeker 50 mensen binnen dit vierkant enthousiast aan tafel krijgen?
 3. Welke vorm kiezen we voor deze bijeenkomst?