Sprankelende start bestuur

Donderdag 10 november is de ALV om het bestuur in te stellen; zie hier alle profielen van de beoogde bestuursleden

Beste mensen,

Dit voorjaar was er een afdelingsbijeenkomst over hoe er binnen GroenLinks gedacht werd

over de ook in Zutphen noodzakelijke bezuinigingen.

Het enige nog overgebleven bestuurslid stelde daar ontspannen vast dat de bestuursbezetting

wel wat magertjes was geworden. Hij nodigde ons uit om daar eens over na te denken.

Het resultaat is dat wij:

Wim de Boer

Victor Boldewijn

Liesbeth van Burken

Irene Kleinrensink

Liza Luesink

Jaap Meijer

na een plezierig kennismakingsgesprek op 6 september het nieuwe bestuur van

GroenLinks Zutphen zijn. Uiteraard als jullie dat op 10 november goed vinden.

Via profielen (te downloaden op de site) kun je je een beeld vormen van wie we zijn en wat we doen.

In onze eerste bijeenkomst hebben we besloten dat Wim de Boer voorzitter wordt en Jaap

Meijer secretaris/penningmeester blijft. Daarmee is het reglement in ere gehouden.

Belangrijker is dat we uitgebreid hebben gepraat over wat we willen en hoe dat zou kunnen.

Eigenlijk is het nogal apart dat er heel veel verandert in de samenleving, maar dat politieke

partijen nog vrijwel op dezelfde manier functioneren als toen ik (35 jaar jong) in 1973

(partij) politiek actief werd. Misschien ligt daar een van de oorzaken dat de politieke interesse

er nog altijd wel is, maar de actieve participatie beduidend is afgenomen.

Hoe dan ook, wij gaan proberen de afdeling Zutphen opnieuw uit te vinden.

Kernpunten van onze aanpak:

* Er kan veel en je hoeft niks. We vragen niet of je ergens aan mee wilt doen en we ronselen

je zeker niet voor welk klusje dan ook.

* De huishoudelijke rimram die bij een (politieke) vereniging hoort zal op door ons te

organiseren bijeenkomsten maximaal 15 minuten bedragen. Meestal minder.

* We vragen de fractie om 2x per jaar in een kort en helder stuk zich te verantwoorden over

hun doen en laten in de afgelopen periode. Dat stuk is informatief belangrijk en wordt

“behandeld” als leden dat op bepaalde punten vragen.

* Voor, na of in de (ruime) pauze van elke bijeenkomst kun je elkaar, bestuursleden, fractieleden

en wethouder aanspreken als je informatie zoekt of iets kwijt wilt.

* We gaan goed en creatief gebruik maken van de mogelijkheden die de sociale media

vandaag kunnen bieden, zonder dat we terecht willen komen in allerhande ruis en onheus

lawaai.

* Het hoofdgerecht van elke GroenLinks bijeenkomst in Zutphen zal een inspirerende en

meningsvormende ontmoeting zijn, waar we via heel verschillende methodes actuele

issues aan de orde willen stellen. Nu eens informatief, dan weer onderzoekend, bijdragend

aan het goed positie in kunnen nemen, optimistisch en ontwikkelend.

Het gewenste resultaat moet zijn dat je fluitend thuis komt en weer weet waarom dit toch

eigenlijk wel jouw politieke huis is. Wie weet ga je de data wel met stip in je agenda zetten.

Er is veel aan de hand in Nederland en daarbuiten. Er staat ook veel op het spel.

Wie goed om zich heen kijkt ziet een groot verlangen naar meer diepgang en echtheid,

investeren in toegevoegde waarde, herwaarderen van solidariteit en bestaanszekerheid,

omzetten van in welvaart leven naar een vooruitstappen door ontwikkeling en zingeving.

Daarbij zijn bewustwording, op conditioneringen, houding, gedrag en ontwikkeling essentieel.

De open mind en het vrije denken dat ook binnen GroenLinks gepraktiseerd wil worden zou

een veel prominentere plaats kunnen krijgen in ons doen, denken en handelen.

Wij hopen dat je dit avontuur met ons aan wilt gaan.

Hartelijke welkom op 10 november.

Het is prettig als je in een mailtje even bevestigt dat je komt. We kunnen dan activiteiten en

zaal afstemmen op het aantal aanwezigen. Weet je het nog niet, dan kun je natuurlijk ook

zonder aanmelding binnen wandelen.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur in wording,

Wim de Boer (beoogd voorzitter)