Stop ondeugdelijk proces verplaatsing kermis

GroenLinks is mede-indiener van een amendement van D66 en SP om de kermis voorlopig op de markten te houden.

Voor GroenLinks is de belangrijkste reden dat de zoektocht naar een nieuwe locatie niet deugde. De Raad heeft vorig jaar de opdracht gegeven om met alle betrokkenen samen te zoeken naar een goed alternatief. En dat is nu precies wat er niet gebeurde.

Ja, er is gepraat. Niet samen, maar individueel per sector. Niet over een goed alternatief, maar uitsluitend over de IJsselkade. Met de bewoners van de markten is zelfs helemaal nooit gesproken. Het regende bovendien klachten: de uitnodigingen waren selectief, kermisexploitanten en bewoners van de IJsselkade voelden zich voor het blok gezet, naar argumenten werd niet geluisterd, gespreksverslagen werden, ondanks protesten, niet aangepast maar wel gepubliceerd.

De conclusie leek steevast: de IJsselkade kan en moet. Als deze poging één ding heeft opgeleverd, dan is dat iedereen die zich liet horen eensgezind tegen het voorstel IJsselkade is. Voor ons als GroenLinks was er daarom nu maar één conclusie mogelijk: kappen met dit proces. Jammer, omdat wij op zichzelf voorstander waren van nader onderzoek naar verplaatsing, hebben meegedacht en zelfs met eigen voorstellen zijn gekomen.

Maar daarmee zijn de problemen op de Markten nog niet opgelost. GroenLinks-woordvoerder Dolf Logemann riep alle betrokkenen op de komende tijd gebruiken om na te denken over wat er binnen de Markten nog mogelijk is om door een andere opstelling de geluidsoverlast verder te beperken en hoe de kermisattracties en de terrassen beter van elkaar kunnen worden scheiden. En om na te denken over de noodzakelijke vernieuwing van de kermis: met naast attracties bijvoorbeeld meer muziekoptredens en straattheater. En niet op de laatste plaats: hoe kunnen we de dan de andere evenementen meer spreiden om de markten in andere delen van het jaar meer te ontzien.

Het amendement werd door alle partijen gesteund en had direct gevolg: de wethouder zegde toe om de poging om de kermis te verplaatsen voorlopig stop te zetten.