Strategische agenda: koers 2016-2019

Tijdens de raadsvergadering van 2 november is besproken wat de politieke hoofdlijnen voor de jaren 2016-2019 zijn, dit noemen we de strategische agenda. Hier volgt de bijdrage van onze fractie, uitgesproken door fractievoorzitter Liza Luesink.

 

Het liefst willen we op alle vlakken het beste voor Zutphen, maar in tijden van financiële krapte kan niet alles. Zeker met de al genoemde Haagse invloed (we krijgen steeds minder geld van het Rijk, terwijl de problematiek in Zutphen groot blijft). Gelukkig is de begroting 2016 sluitend zonder pijnlijke keuzes waarbij we bijvoorbeeld voorzieningen moeten afbreken. Wel gaan we hier de komende tijd echt met elkaar over in gesprek. Onze motie burgerbegroting is unaniem aangenomen, dus de begroting van 2017 komt al op een vernieuwde manier tot stand. Hier kijken wij naar uit en nemen we nemen inderdaad graag ruim de tijd voor het open gesprek met elkaar.

Zoals meermalen benoemd is de problematiek in Zutphen erg groot; één op de vijf inwoners heeft een uitkering. Het gaat terecht over de grote financiële gevolgen, maar alléén praten over kosten en efficiëntie noemen we tegenwoordig ook wel economisme. Veel belangrijker is: wat betekent dit voor onze samenleving? Voor de mensen die graag aan het werk willen, maar niet kunnen. GroenLinks heeft een duidelijke overtuiging: wij gaan uit van vertrouwen en ruimte om je te ontplooien. Graag bekijken wij het vraagstuk van de werkloosheid dan ook vanuit die overtuiging.

Verder merken we dat het college actief aan de slag is met de veranderende rol van de overheid. Bijvoorbeeld sport, cultuur en leegstand bestaan niet uit bergen papier, maar concreet aan de slag in verbinding met deskundigen en betrokken inwoners. Ook zien we bij het onderwerp Groen dat het concept #righttochallenge al uitgebreid ingevuld wordt, zoals bij het ecologisch stadspark. Vorig jaar hebben wij een motie ingediend om hier ook in het sociaal domein actief ruimte voor te geven, dus zien wij ook hier graag aandacht voor. Bij de portefeuille duurzaamheid wordt ook nadrukkelijk gebruik gemaakt van initiatieven in Zutphen die misschien wel beter in staat zijn om ondernemers en inwoners te verleiden tot energiebesparing. Dit zien wij graag.

Ik sluit af met onze wens voor Zutphen. Dat we aan het eind van deze periode weer de top hebben gehaald. Niet omdat we het recordaantal formaties hebben gehad en niet omdat we de meeste uitkeringen van Nederland hebben. Zutphen aan de top als de plek waar je je leven lang wil wonen, een groene en sociale gemeente!

Voor de raadsstukken verwijzen we naar de website van de raad: https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/strategische-agenda-2016-2019-programmabegroting-2016