Succes voor alfahulpen

GroenLinks heeft, samen met de PvdA, een succes behaald voor de alfahulpen.

Gelukkig blijft de minimale beloning voor deze hulpen overeind. Het is al geen vetpot, maar gelukkig is de voorgestelde bezuiniging van tafel. Alfahulpen zijn zelfstandige werkers die alles zelf moeten regelen. Ze hebben geen recht op doorbetaling bij ziekte of vakantie en moeten zelf sparen voor een pensioen. Als ze op een PGB bij iemand werken is het uurloon ongeveer € 13. Erg weinig, eigenlijk veel te weinig.Bij de Kerntakendiscussie was er een bezuiniging ingeslopen waarbij dit uurloon terug zou gaan naar € 9, vergelijkbaar met het minimumuurloon voor werknemers.Alleen voor deze werknemers zijn er dan wel allerlei voorzieningen die de alfahulpen niet hebben. In de nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke hulp is alsnog gekozen om het minimumtarief op € 13 te houden. Gelukkig maar. Het zou toch te gek voor woorden zijn geweest als je een alfahulp had moeten adviseren dat de bijstand beter betaalt.