Teken de petitie: behoud volwaardige rechtbank Zutphen

Zutphen dreigt de volwaardige rechtbank te verliezen (artikel De Stentor 31-08-2015). GroenLinks komt hiertegen in actie, zowel politiek als met een petitie.

Teken ook op http://www.petities24.com/rechtbank_zutphen

 

Wil je helpen? Graag! Hoe:

- Deel de online petitie op social media of onder vrienden en bekenden.

- Neem de papieren petitie mee naar je werk, buurtborrel of sportvereniging. Mensen tekenen graag! Downloaden onderaan dit bericht.

- Hang de poster op plekken zodat meer mensen de petitie onder ogen krijgen. Downloaden onderaan dit bericht.

 

 

 

De rechtbank is uitermate belangrijk: niet alleen voor het imago Zutphen Justitiestad, maar vooral vanwege de (in)directe werkgelegenheid die een rechtbank met zich mee brengt. De afgelopen jaren zijn al vele justitiediensten verdwenen en beloofde de Minister dat Zutphen kon rekenen op behoud van de volwaardige rechtbank.

Zutphen is kwetsbaar, gelegen aan de rand van krimpregio De Achterhoek met veel langdurige werkeloosheid (in 2015 is 22,8% van de bevolking uitkeringsgerechtigd). In onze samenleving dreigt een steeds grotere tweedeling, een smalle hoogopgeleide bovenlaag met daarnaast een brede kansarme onderlaag. Met het sluiten van de rechtbank verdwijnen 300 medewerkers uit Zutphen. De rechtbank zorgt voor werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, indirecte werkgelegenheid en actieve bewoners die bijvoorbeeld onze verenigingen besturen. Onmisbaar voor Zutphen!

Welke rekensom maak je?

Het Ministerie van Justitie kiest voor sluiting omwille van efficiency; de opgelegde bezuinigingen halen door te centraliseren. Landelijk fractievoorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver, noemt deze koers Economisme: het simpelweg degraderen van besluiten tot een financiële en economische rekensom. Het uitkleden van de rechtbank in Zutphen is helaas zo’n voorbeeld. Op korte termijn bespaart het ministerie mogelijk op de begroting (of dit ook zo uitpakt in de praktijk is de vraag), ten koste van veel waarde in Zutphen. Wij vinden dat de juiste rekensom gemaakt moet worden: niet alleen de begroting van het ministerie moet meewegen, maar ook de indirecte effecten van dit besluit op de gemeenschap in Zutphen. Het kabinet heeft de Achterhoek officieel benoemd tot krimpregio (december 2014). Dit betekent dat het kabinet inziet dat actie nodig is. Consequent daarmee zou zijn: behouden van overheidswerkgelegenheid in de regio en dus het behouden van de volwaardige rechtbank in Zutphen!

Teken ook de petitie!

Het Economisme regeert en dat is duidelijk niet onze koers. Wij accepteren niet zomaar dat de rechtbank in Zutphen gesloten wordt en ondernemen actie. Naast politieke actie willen we ook de stem van inwoners van Zutphen laten horen. Zet je handtekening hier en laat je ook horen aan Den Haag!