Ledenvergadering 24 april 2018
Ledenvergadering 24 april 2018

Terugblik ledenvergadering 24 april

Afgelopen dinsdagavond werd de ledenvergadering van GroenLinks Zutphen gehouden in de IJsselstroom. Hierbij werd onder andere teruggeblikt op de campagne, vertelde Liza Luesink over het informatieproces en de formatie en werd er een brainstormsessie gehouden.

Campagne

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is succesvol gebleken. GroenLinks Zutphen is in de gemeenteraad gegroeid van 3 naar 5 zetels en is daarmee de grootste partij geworden! Dit geeft aan dat veel kiezers vertrouwen in ons hebben en dat Zutphen open staat voor verandering.

(in)formatie

Liza Luesink vertelt over het (in)formatieproces, dat volgde nadat de verkiezingsuitslag bekend werd. De verkennende gesprekken zijn afgerond en de onderhandelingen voor het vormen van een coalitie zijn in volle gang. 

GroenLinks stuurt aan op een akkoord op hoofdlijnen. Dit wordt gesteund door de partijen waar GroenLinks mee in gesprek is (SP, PvdA en VVD). Zo wordt voorkomen dat een akkoord zal bestaan uit ellenlange teksten over details en zal verbinding worden gezocht met zowel coalitie als oppositie. Iets waar GroenLinks ook in de afgelopen raadsperiode uitstekend in geslaagd is.

Liza noemt de formatiegesprekken intensief, maar heeft er vertrouwen in dat GroenLinks er met de SP, PvdA en VVD uit gaat komen. De kandidaat wethouder voor GroenLinks wordt nu nog niet bekend gemaakt. Deze zal in later stadium, gezamenlijk met de kandidaat wethouders van de leverende coalitiepartners worden gepresenteerd.

Lees meer over de (in)formatie: zutphen.groenlinks.nl

Financiën

Casper Jansen geeft aan dat de financiële reserves van GroenLinks Zutphen eindig zijn. We willen ook na de verkiezingsperiode bereikbaar blijven voor de inwoners en o.a. bijeenkomsten, acties en thema-avonden blijven organiseren. Daarom is elke steun waardevol voor GroenLinks.

Tijdens de ledenvergadering wordt er een email gestuurd naar alle leden van GroenLinks Zutphen, met daarin een oproep tot een eenmalige financiële bijdrage. Hier wordt tijdens de vergadering positief op gereageerd.

Nog niet gedoneerd? Steun GroenLinks Zutphen

Afscheid Joram als bestuursvoorzitter

Joram van Donk neemt tijdens de ledenvergadering afscheid van het voorzitterschap van het bestuur. De afgelopen jaren heeft Joram zijn functie succesvol en vol energie vervuld. Hij wil zich nu kunnen richten op wat meer ondersteunende taken. Zijn rol als bestuursvoorzitter is overgenomen door Casper Jansen

Brainstormsessie

Er wordt een brainstormsessie gehouden over de vraag: Hoe kunnen we bereikbaar en in contact blijven met de inwoners van Zutphen en Warnsveld. 

Er worden Post-it’s uitgedeeld en iedereen kan hierover meedenken, ideeën aandragen en opschrijven. Er zijn tientallen suggesties verzameld en er zal een bijeenkomst worden georganiseerd om deze verder uit te werken.  Hierover later meer.

Ook kreeg iedereen die wil meedenken over bepaalde politieke thema’s, de gelegenheid om een formulier in te vullen. Hier werd massaal gehoor aan gegeven.

Kon je niet bij de vergadering zijn, maar heb je expertise of ervaringen op het gebied van bijvoorbeeld zorg en welzijn, sport, kunst en cultuur, duurzaamheid en milieu, onderwijs of iets anders, stuur dan een email naar zutphen@groenlinks.nl.

#veranderingbeginthier

 

Bestuur
GroenLinks Zutphen