Terugblikken op ALV 26 september

We mochten 12 personen verwelkomen op deze ALV, waarvoor FC Zutphen dit keer de gastheer was. De reeds gecommuniceerde wisselingen in het bestuur kwamen als eerste aan bod en nieuweling Bas Bresters stelde zich voor. Daar we drie nieuwe gezichten in ons midden hadden, volgde een algeheel rondje kennismaking.

André Putker nam vervolgens het woord om het één ander toe te lichten aangaande de (voorstellen voor de) bezuinigingen; Harry Matser vulde aan.

Het tweede deel van deze bijeenkomst, het uitwerken van de vier thema’s in het kader van GroenLinks blijft zichtbaar, leverde creatieve en bruikbare concrete plannen op. Precies zoals we gehoopt hadden! Met trots presenteren wij:

 • Acht momenten in het jaar gaan fractie- en forumleden en wethouder een wijk bezoeken. Parallel hieraan organiseren we voor iedereen die mee wil doen de huis-aan-huis actie in dezelfde wijk.
 • We plaatsen binnenkort een vacature ‘instagrambeheerder’ op de site.
 • Van onze ‘teamgroenlinks’ stempel maken we een te downloaden bestand met transparante achtergrond, zodat deze over bijvoorbeeld foto’s geplaatst kan worden.
 • We willen iedereen aanmoedigen om actiever te reageren op posts op Fb. Alleen liken of delen is niet meer voldoende.
 • Er gaat een werkgroep bestaande uit Levi Damsma, Patricia Withagen en Ton van Oijen aan de slag met het thema ‘meer diversiteit onder onze leden’. Hoe kunnen ook andere nationaliteiten ons bereiken en hoe kunnen we verbinden.
 • Ton van Oijen en Carin Schrader gaan een draaiboek ‘ledenraadpleging’ maken. Dit, om de leden de ruimte te geven inhoudelijk mee te kunnen denken met de fractie bij grote vraagstukken. Zo vergroten we onderlinge verbinding en betrokkenheid.
 • Op dinsdag 29 november 2018 organiseren we een ‘bel-avond’ en worden alle leden gebeld. Uit alle gremia doet een aantal personen mee, aan de hand van een vaste vragenlijst.
 • We organiseren drie keer per jaar een politiek café:
  1 maart 2019 duurzaam wonen, in een wijkcentrum.
  5 juli 2019 iets naar aanleiding van een film of boek, in Luxor.
  4 okt 2019 sociale cohesie.
 • De wethouder krijgt een vaste plek op de site voor een wekelijkse update.

Tot slot: we hebben weer een campagneteam! Bas Bresters is coördinator en zal de leden nog aan ons voorstellen!

 

En met al deze acties zien we wellicht ook nog ons ledenaantal stijgen. We zijn blij met deze uitkomsten! Bedankt allen die aanwezig waren of via de mail of app meedachten.

 

Namens het bestuur,

Carin Schrader