De Kas Zutphen
De Kas, Zutphen

Toekomst voor De Kas

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met het voorstel om met een nieuwe dragende partij 'buurtbeheerbedrijf Cambio', onderdeel van 'Circulus Berkel', te werken aan een duurzame exploitatieopzet. De komende maanden wordt hieraan gewerkt en medio november 2017 wordt hier verder over gesproken.

Onze fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het voorliggende voorstel. We hebben er in het forum ook een goede gedachtenwisseling over gehad. Twee punten willen we hier nog even terughalen. Te uwer informatie zijn de vergaderstukken en het verslag van de raadsvergadering hier in te zien.

 

 

 

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om terug te horen dat 'duurzaamheid' nog steeds onderdeel is van de focus 'participatie en onderwijs'. We zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan in de exploitatieopzet, die door de nieuwe dragende partij 'Cambio' zal worden opgesteld. We hopen dat De Kas zich daadwerkelijk kan doorontwikkelen naar een sociaal-duurzaamspiegelbeeld van 'Cleantech'. 

Haalbaarheid van de huuropbrengst

Dat brengt ons toch bij een punt waar we nog twijfelen. De marktconforme huuropbrengst. Over de hoogte hiervan werden door een aantal fracties toch vraagtekens gezet. En ook onze fractie twijfelt of een bedrag van 60.000 euro wel op te brengen is. Wij zouden het niet willen dat dit bedrag wederom een molensteen om de nek van een dragende partij gaat worden. We willen ook graag ruimte geven aan de genoemde experimenteerfase in de notitie.

Verbinding

De wethouder heeft tijdens het forum al een tipje van de sluier opgelicht over de nota maatschappelijke verhuur. Partijen met goede ideeen, die passen in een centrum voor duurzaamheid, participatie en onderwijs, kunnen hun huurbijdrage onderdeel laten zijn van beschikbare potjes of subsidies binnen de gemeente. Wij hopen dat de gemeente hier samen met Cambio naar op zoek gaat en het niet alleen bij Cambio laat liggen. Immers samen kunnen verbindingen worden gemaakt. We roepen de wethouder dan ook op, de handschoen om te komen tot de exploitatieopzet samen op te pakken.